اعضای هیات علمی

حسین آگهی

change-logo

حسین آگهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان انگلیسی تخصصی 1826249 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ارزشیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی 1826042 2 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
اصول آموزش بزرگسالان 1826136 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آموزش‌های مستمر 1826033 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
رهیافت‌های مشارکتی در توسعه روستایی و کشاورزی 1826090 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی اصول آموزش بزرگسالان 1826137 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی اصول آموزش بزرگسالان 1826137 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1