اعضای هیات علمی

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های فولادی 1414349 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
دینامیک سازه ها 1414176 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 1424024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری ورق و پوسته 1414134 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نگهداری ،تعمیر و ترمیم سازه ها 1414250 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1