اعضای هیات علمی

اسداله آژیر

اسداله آژیر

اسداله آژیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حکمت اشراق 2 2424069 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فلسفه اشراق (2 ) 2424073 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کلام جدید 2 2424068 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
منطق ریاضی 2424019 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حکمت اشراق 1 2424063 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
کلام جدید 1 2424059 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
منطق جدید 2424378 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1