به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه و شرکت پالایش گاز ایلام، این شرکت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های پژوهشی تعریف شده و یا ایده های پیشنهادی حمایت می کند.  توضیحات تکمیلی و اطلاعات تماس در فایل ذیل موجود می باشد. 

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه و شرکت پالایش گاز ایلام، این شرکت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های پژوهشی تعریف شده و یا ایده های پیشنهادی حمایت می کند. 

توضیحات تکمیلی و اطلاعات تماس در فایل ذیل موجود می باشد.