به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اولین دوره تربیت مدرسی دروس تربیت بدنی عمومی( ١٥شهریورماه٩٦) با حضور دکتر عبدالحسین پرنو و دکتر احسان امیری به عنوان مدرس دوره و همچنین دکتر  نیاپرست، مدیر محترم ارزیابی و نظارت دانشگاه، دکتر سعیدی مدیر محترم  امور دانشجویی، دکتر عباسیان مدیر تربیت بدنی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار شد. برپایه این گزارش این دوره با استقبال ٦٢ نفر از مدرسین مدعو و متقاضیان تدریس دروس تربیت بدنی عمومی  برگزار گردید . گفتنی است دراین دوره به طور کلی به بررسی عوامل آمادگی جسمانی برطبق آخرین و به روزترین اطلاعات جهانی پرداخته شد. محوریت این دوره آموزشی شامل: فاکتورهای مورد بررسی؛ استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی و ترکیب بدن بود که برای هر فاکتور، ابتدا تعریف فاکتور، روش های بهبود آن فاکتور و نهایتا روش های ارزیابی فاکتور بررسی شد. سپس در ادامه مدرسین در زمین چمن دانشگاه رازی حاضر شدند و پس ازگروه بندی مهارت ها وفاکتورهای آمادگی جسمانی را به صورت عملی تمرین و آموزش دیدند و به تبادل اطلاعات پرداختند. در پایان گواهینامه حضور در دوره که به مدت دو سال اعتبار دارد به شرکت کنندگان دوره اعطاء گردید. شایان ذکر است که جهت تدریس دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه رازی حضور در دوره های تربیت مدرسی ضروری می باشد.                

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اولین دوره تربیت مدرسی دروس تربیت بدنی عمومی( ١٥شهریورماه٩٦) با حضور دکتر عبدالحسین پرنو و دکتر احسان امیری به عنوان مدرس دوره و همچنین دکتر  نیاپرست، مدیر محترم ارزیابی و نظارت دانشگاه، دکتر سعیدی مدیر محترم  امور دانشجویی، دکتر عباسیان مدیر تربیت بدنی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار شد.

برپایه این گزارش این دوره با استقبال ٦٢ نفر از مدرسین مدعو و متقاضیان تدریس دروس تربیت بدنی عمومی  برگزار گردید .

گفتنی است دراین دوره به طور کلی به بررسی عوامل آمادگی جسمانی برطبق آخرین و به روزترین اطلاعات جهانی پرداخته شد.

محوریت این دوره آموزشی شامل: فاکتورهای مورد بررسی؛ استقامت قلبی- تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی و ترکیب بدن بود که برای هر فاکتور، ابتدا تعریف فاکتور، روش های بهبود آن فاکتور و نهایتا روش های ارزیابی فاکتور بررسی شد.

سپس در ادامه مدرسین در زمین چمن دانشگاه رازی حاضر شدند و پس ازگروه بندی مهارت ها وفاکتورهای آمادگی جسمانی را به صورت عملی تمرین و آموزش دیدند و به تبادل اطلاعات پرداختند.

در پایان گواهینامه حضور در دوره که به مدت دو سال اعتبار دارد به شرکت کنندگان دوره اعطاء گردید.

شایان ذکر است که جهت تدریس دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه رازی حضور در دوره های تربیت مدرسی ضروری می باشد.