بدینوسیله به اطلاع می رساند گردهمایی توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود با حضور مسؤولین دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه روز سه شنبه 96/8/2 ساعت 16 در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد.  

بدینوسیله به اطلاع می رساند گردهمایی توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود با حضور مسؤولین دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه روز سه شنبه 96/8/2 ساعت 16 در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد.