مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد در بین کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در پردیس دانشگاه رازی برگزار می گردد. علاقمندان می توانند جهت شرکت در همایش در روز و ساعت تعیین شده در محل مزار شهدای گمنام دانشگاه  حضور بهم رسانند. زمان ساعت مکان شروع مکان پایان جامعه تحت پوشش یکشنبه (96/7/30) 9 صبح مزار شهدای گمنام دانشگاه جنب مسجد امام خمینی (ره) زمین چمن دانشگاه کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی  

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد در بین کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در پردیس دانشگاه رازی برگزار می گردد. علاقمندان می توانند جهت شرکت در همایش در روز و ساعت تعیین شده در محل مزار شهدای گمنام دانشگاه  حضور بهم رسانند.

زمان

ساعت

مکان شروع

مکان پایان

جامعه تحت پوشش

یکشنبه

(96/7/30)

9 صبح

مزار شهدای گمنام دانشگاه

جنب مسجد امام خمینی (ره)

زمین چمن دانشگاه

کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه رازی