به گزارش روابط عمومی دانشگاه،16 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی در رشته های مختلف که موفق به راه یابی به مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویی کشورشده بودند حائز رتبه های زیر شدند. المپیاد در تیر ماه سال 96 به صورت هماهنگ و کشوری در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. ضمن تبریک به این عزیزان و اعضای محترم هیات علمی گروه های مربوطه توفیقات روز افزونشان را از خداوند متعال خواستاریم.                                                                                رتبه کشوری رشته نام و نام خانوادگی ردیف 1 مهندسی کشاورزی - زراعت سیده زهره حیدری توتشامی 1 7 مهندسی کشاورزی - زراعت دیبا اکبری جعفر آبادی 2 7 مهندسی کشاورزی - زراعت حدیث قبادی بابانی 3 9 مهندسی کشاورزی - زراعت سحر امیری 4 4 مهندسی مکانیک امید محمدی 5 7 شیمی میلاد عزتی 6 15 علوم اقتصادی مریم محمدی 7 16 علوم اقتصادی امید مرادی 8 17 مهندسی مکانیک حامد مرادی 9 18 آمار رضا چراغی 10 21 مهندسی شیمی علی حسین زاده 11 22 جغرافیا علی عبدالملکی 12 23 جغرافیا کبری سلطانی 13 27 جغرافیا فرید مرادی 14 35 زبان و ادبیات فارسی رویا مرادی 15 39 مهندسی برق بشیر فعله گری 16    

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،16 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی در رشته های مختلف که موفق به راه یابی به مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویی کشورشده بودند حائز رتبه های زیر شدند. المپیاد در تیر ماه سال 96 به صورت هماهنگ و کشوری در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. ضمن تبریک به این عزیزان و اعضای محترم هیات علمی گروه های مربوطه توفیقات روز افزونشان را از خداوند متعال خواستاریم.                                                                               

رتبه کشوری

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

1

مهندسی کشاورزی - زراعت

سیده زهره حیدری توتشامی

1

7

مهندسی کشاورزی - زراعت

دیبا اکبری جعفر آبادی

2

7

مهندسی کشاورزی - زراعت

حدیث قبادی بابانی

3

9

مهندسی کشاورزی - زراعت

سحر امیری

4

4

مهندسی مکانیک

امید محمدی

5

7

شیمی

میلاد عزتی

6

15

علوم اقتصادی

مریم محمدی

7

16

علوم اقتصادی

امید مرادی

8

17

مهندسی مکانیک

حامد مرادی

9

18

آمار

رضا چراغی

10

21

مهندسی شیمی

علی حسین زاده

11

22

جغرافیا

علی عبدالملکی

12

23

جغرافیا

کبری سلطانی

13

27

جغرافیا

فرید مرادی

14

35

زبان و ادبیات فارسی

رویا مرادی

15

39

مهندسی برق

بشیر فعله گری

16