مشمولان گرامی برای کسب اطلاعات و دریافت پاسخ و یا پیگیری وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا: ( www.vazifeh.polic.ir ) مراجعه ویا با تلفن گویا به شماره 096480 و سامانه پیامک 110206010تماس حاصل نمایید. معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه

مشمولان گرامی برای کسب اطلاعات و دریافت پاسخ و یا پیگیری وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا: (www.vazifeh.polic.ir) مراجعه ویا با تلفن گویا به شماره 096480 و سامانه پیامک 110206010تماس حاصل نمایید.

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه