معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه کتابخوانی از کتاب های روزه از نظر قرآن، حکمت و فقه روزه، رمضان ماه فرصت ها و حفظ سلامت روزه داری برگزار می نماید . علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند فایل کتاب ها را از سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس http://farhangi.razi.ac.ir  دانلود نمایند. پرسشنامه و پاسخنامه از تاریخ 22 تا 29 خرداد 1396 در سایت معاونت فرهنگی قرار خواهد گرفت . مهلت ارسال پاسخنامه تا روز یکشنبه 4 تیرماه 1396 می باشد که شرکت کنندگان می توانند پاسخنامه را به آدرس الکترونیکی Farhangi96moavenat@gmail.comm و یا به مدیریت فرهنگی واقع در پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری طبقه سوم ارسال نمایند. (فایل پوستر پیوست می باشد)   خبر 2. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی مسابقه «نقاشی» ویژه فرزندان دانشگاهیان را به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می نماید . این مسابقه ویژه گروه سنی 4 تا 12 سال می باشد که با موضوع ماه مبارک رمضان، نماز و قرآن برگزار می شود . علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ یکشنبه 4 تیرماه 1396 با ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر یا مادر دانشگاهی، سن و شماره تماس به آدرس الکترونیکی   Farhangi96moavenat@gmail.com  و یا به مدیریت فرهنگی واقع در پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری (طبقه سوم) ارسال نمایند.    در پایان ماه مبارک رمضان به آثار برگزیده جوایز ارزنده و نفیسی اهداء خواهد شد .  

  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به مناسبت ماه مبارک رمضان مسابقه کتابخوانی از کتاب های روزه از نظر قرآن، حکمت و فقه روزه، رمضان ماه فرصت ها و حفظ سلامت روزه داری برگزار می نماید.
علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند فایل کتاب ها را از سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به آدرس http://farhangi.razi.ac.ir دانلود نمایند.


پرسشنامه و پاسخنامه از تاریخ 22 تا 29 خرداد 1396 در سایت معاونت فرهنگی قرار خواهد گرفت.
مهلت ارسال پاسخنامه تا روز یکشنبه 4 تیرماه 1396 می باشد که شرکت کنندگان می توانند پاسخنامه را به آدرس الکترونیکی Farhangi96moavenat@gmail.comm و یا به مدیریت فرهنگی واقع در پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری طبقه سوم ارسال نمایند. (فایل پوستر پیوست می باشد)

 

خبر 2. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی مسابقه «نقاشی» ویژه فرزندان دانشگاهیان را به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می نماید.

این مسابقه ویژه گروه سنی 4 تا 12 سال می باشد که با موضوع ماه مبارک رمضان، نماز و قرآن برگزار می شود.
علاقمندان به شرکت در مسابقه می توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ یکشنبه 4 تیرماه 1396 با ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر یا مادر دانشگاهی، سن و شماره تماس به آدرس الکترونیکی  Farhangi96moavenat@gmail.com  و یا به مدیریت فرهنگی واقع در پردیس دانشگاه رازی، دانشکده معماری (طبقه سوم) ارسال نمایند.  

 در پایان ماه مبارک رمضان به آثار برگزیده جوایز ارزنده و نفیسی اهداء خواهد شد.