بدین وسیله به اطلاع می رساند، سمینار آموزشی "آشنایی با ارزهای دیجیتال و نقش کشور ما در این حوزه" توسط شرکت سیتکس روز دوشنبه 1/3/96  ساعت 9 الی 12 در سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخاته مرکزی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند، سمینار آموزشی "آشنایی با ارزهای دیجیتال و نقش کشور ما در این حوزه"

توسط شرکت سیتکس روز دوشنبه 1/3/96  ساعت 9 الی 12 در سالن اجتماعات دکتر شمسی پور کتابخاته مرکزی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.