به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای رسماً سطح بندی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی دولتی را اعلام کرد. این سطح‌بندی بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی (موسوم به طرح آمایش) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. در این سطح‌بندی 120 دانشگاه و مرکز آموزش‌عالی مورد بررسی قرار گرفت که دانشگاه رازی در سطح 2 این سطح‌بندی قرار دارد. لازم به ذکر است دانشگاه‌های ارومیه، الزهرا، بوعلی‌سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان‌و‌بلوچستان ، شهید باهنرکرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران و یزد در سطح 2 این سطح‌بندی قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای رسماً سطح بندی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی دولتی را اعلام کرد.

این سطح‌بندی بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی (موسوم به طرح آمایش) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. در این سطح‌بندی 120 دانشگاه و مرکز آموزش‌عالی مورد بررسی قرار گرفت که دانشگاه رازی در سطح 2 این سطح‌بندی قرار دارد.

لازم به ذکر است دانشگاه‌های ارومیه، الزهرا، بوعلی‌سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان‌و‌بلوچستان ، شهید باهنرکرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران و یزد در سطح 2 این سطح‌بندی قرار دارند.