دکتر حجت دارابی، عضو هیأت علمی گروه باستان­ شناسی دانشگاه و سرپرست کاوش باستان شناسی، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: کاوش­ های مشترک باستان شناسی در گنج دره هرسین، که توسط دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ دانمارک آغاز شده است، بازتاب خوبی را به دنبال خواهد داشت و دانشجویان باستان­ شناسی دانشگاه رازی می توانند موضوع پایان نامه ها خود را براساس این کاوش انتخاب کنند و در سطح بین المللی به چاپ برسانند. دکتر دارابی افزود: کاوش­ های گنج دره می تواند چندین رساله دکتری، پایان نامه، مقاله ISI و همچنین چاپ کتاب به همراه داشته باشد. دکتر دارابی خاطر نشان کرد: کشاورزی و دامپروری با محوریت کرمانشاه در دنیا در گنج دره هرسین آغاز شده است و این محوطه یکی از مکانهایی است که حاوی اولین شواهد شروع کشاورزی است. وی گفت: اطلاعاتی که از گنج دره تا به حال داشته ایم مربوط به قبل از انقلاب بوده است و امروزه ما به دنبال بازنگری این اطلاعات با روش های جدید باستان شناسی در دنیا هستیم . دکتر دارابی تاکید کرد: کاوش های گنج دره که توسط دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ دانمارک آغاز شده است به  مدت پنج سال ادامه خواهد داشت. وی بیان داشت: کاوش ­های مشترک باستان شناسی دانشگاه رازی و کپنهاگ در سال 1395 در تپه آسیاب کرمانشاه آغاز شد که نتایج جالبی از این کاوش بدست آمد و براساس تاریخ گذاری نمونه های زغال و آزمایش های رادیو کربن مشخص شد که تپه آسیاب کرمانشاه مربوط به 11هزار و پانصد سال پیش می ­باشد. دکتر دارابی اذعان داشت: اطلاعاتی که قبل از انقلاب و همچنین کاوش هایی که تا به حال در گنج دره انجام شده است نشان می دهد این مکان یکی از مراکز اولیه اهلی سازی جو و بز بوده است. وی گفت: حدود ده هزار سال پیش در گنج دره جو کاشت شده است و همچنین بز نگهداری و رام گشته است و براساس شواهد به دست آمده برای نخستین بار جو دو ردیفه، گندم دانه درشت (امر) و عدس در مناطق زاگرس کاشت شده است و در بحث گونه های حیوانی بز نیز در این منطقه اهلی شده است. دارابی تصریح کرد: براساس استخوان و زغال بدست آمده از کاوش­های گنج دره مراحل استقراری و روند سکونت در آن را از نظر زمانی برای ما مشخص می­ شود و این بقایای برجای مانده برای تحقیقات بسیار به ما کمک خواهد کرد. وی گفت: در حال حاضر از جمله نتایج جالب کاوش­ های گنج دره 10 شاخ بز کوهی( کل) و بقایای دیوارهای خشتی و چینه­ای مراحل اولیه شکل­ گیری روستا است. همچنین موضوع کشاورزی و دامپروری در غرب ایران با محوریت کرمانشاه از جمله موضوعاتی است که مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران و موسسات علمی دنیا می ­باشد. وی در پایان گفت: کاوش هایی که در گنج دره آغاز شده است نتایج خوبی به همراه دارد و این کاوش ها در سطح جهان بازتاب خواهد داشت. گفتنی است (21 شهریورماه) دکتر علی سلیمی معاون آموزشی دانشگاه و همچنین دکتر هومن سالاری مدیر دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه رازی از تپه گنج دره بازدید به عمل آوردند.

دکتر حجت دارابی، عضو هیأت علمی گروه باستان­ شناسی دانشگاه و سرپرست کاوش باستان شناسی، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: کاوش­ های مشترک باستان شناسی در گنج دره هرسین، که توسط دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ دانمارک آغاز شده است، بازتاب خوبی را به دنبال خواهد داشت و دانشجویان باستان­ شناسی دانشگاه رازی می توانند موضوع پایان نامه ها خود را براساس این کاوش انتخاب کنند و در سطح بین المللی به چاپ برسانند.

دکتر دارابی افزود: کاوش­ های گنج دره می تواند چندین رساله دکتری، پایان نامه، مقاله ISI و همچنین چاپ کتاب به همراه داشته باشد.

دکتر دارابی خاطر نشان کرد: کشاورزی و دامپروری با محوریت کرمانشاه در دنیا در گنج دره هرسین آغاز شده است و این محوطه یکی از مکانهایی است که حاوی اولین شواهد شروع کشاورزی است.

وی گفت: اطلاعاتی که از گنج دره تا به حال داشته ایم مربوط به قبل از انقلاب بوده است و امروزه ما به دنبال بازنگری این اطلاعات با روش های جدید باستان شناسی در دنیا هستیم .

دکتر دارابی تاکید کرد: کاوش های گنج دره که توسط دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ دانمارک آغاز شده است به  مدت پنج سال ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: کاوش ­های مشترک باستان شناسی دانشگاه رازی و کپنهاگ در سال 1395 در تپه آسیاب کرمانشاه آغاز شد که نتایج جالبی از این کاوش بدست آمد و براساس تاریخ گذاری نمونه های زغال و آزمایش های رادیو کربن مشخص شد که تپه آسیاب کرمانشاه مربوط به 11هزار و پانصد سال پیش می ­باشد.

دکتر دارابی اذعان داشت: اطلاعاتی که قبل از انقلاب و همچنین کاوش هایی که تا به حال در گنج دره انجام شده است نشان می دهد این مکان یکی از مراکز اولیه اهلی سازی جو و بز بوده است.

وی گفت: حدود ده هزار سال پیش در گنج دره جو کاشت شده است و همچنین بز نگهداری و رام گشته است و براساس شواهد به دست آمده برای نخستین بار جو دو ردیفه، گندم دانه درشت (امر) و عدس در مناطق زاگرس کاشت شده است و در بحث گونه های حیوانی بز نیز در این منطقه اهلی شده است.

دارابی تصریح کرد: براساس استخوان و زغال بدست آمده از کاوش­های گنج دره مراحل استقراری و روند سکونت در آن را از نظر زمانی برای ما مشخص می­ شود و این بقایای برجای مانده برای تحقیقات بسیار به ما کمک خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر از جمله نتایج جالب کاوش­ های گنج دره 10 شاخ بز کوهی( کل) و بقایای دیوارهای خشتی و چینه­ای مراحل اولیه شکل­ گیری روستا است. همچنین موضوع کشاورزی و دامپروری در غرب ایران با محوریت کرمانشاه از جمله موضوعاتی است که مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران و موسسات علمی دنیا می ­باشد.

وی در پایان گفت: کاوش هایی که در گنج دره آغاز شده است نتایج خوبی به همراه دارد و این کاوش ها در سطح جهان بازتاب خواهد داشت.

گفتنی است (21 شهریورماه) دکتر علی سلیمی معاون آموزشی دانشگاه و همچنین دکتر هومن سالاری مدیر دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه رازی از تپه گنج دره بازدید به عمل آوردند.