راهنمای تنظیمات امنیتی Outlook جهت ایمیل دانشگاهی - display-page  به اطلاع کلیه کاربرانی که از  Outlook  استفاده می نمایند  می رساند ،  لطفا تنظیمات امنیتی را بر اساس فایل راهنما انجام دهید و در اولین فرصت حتما رمز عبور خود را تغییر  داده  و از رمز عبور  ایمن استفاده نمایید دانلود فایل    راهنمای تنظیمات  Outlook  

 

به اطلاع کلیه کاربرانی که از Outlook استفاده می نمایند  می رساند، لطفا تنظیمات امنیتی را بر اساس فایل راهنما انجام دهید و در اولین فرصت حتما رمز عبور خود را تغییر داده  و از رمز عبور  ایمن استفاده نمایید

دانلود فایل  راهنمای تنظیمات Outlook