روابط عمومی دانشگاه رازی با طهمورث الیاسی بختیاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ی استان کرمانشاه در خصوص آمایش، ضرورت انجام مطالعات آمایش و تهیه سند آمایش به گفتگو پرداخت. متن زیر حاصل این گفتگو است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ابتدا مقدمه‌ای از طرح آمایش بیان کرد و گفت: نظام برنامه‌ریزی در کشور بیش از 70 سال سابقه دارد این در حالی است که سابقه برنامه‌ریزی در کشور ما از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته هم بیشتر است؛ یعنی ما جزء کشورهایی هستیم که بحث‌ های برنامه‌ریزی به روش کلاسیک و علمی را قبل از کشورهای درحال‌توسعه شروع کرده‌ایم . منتهی برنامه‌ریزی ما به‌گونه‌ای بود که متأسفانه نتوانستند اهدافی را که در این خصوص مدنظر بود تحقق بخشند و نوع اجرای برنامه‌ها و انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی و عمرانی در کشور ما منتج به اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت شد؛ بنابراین اشتغال‌زایی و اقتصاد کم بازده داشتیم و ازاین‌رو اشتغال مولد زیادی ایجاد نکرده است. وی افزود: عدم تعادل‌هایی در سطح مناطق مختلف کشور ازنظر تمرکز جمعیت و مسائل مرتبط با آن وجود دارد که عمده جمعیت یا در غرب و یا مرکز کشور متمرکز شده است. در شرق کشور جمعیت اندک است؛ اما عمده جمعیت در همین مناطق و شهرهایی بزرگ، خود عدم تعادل یا عدم توازن‌هایی را ایجاد کرده است؛ بنابراین صاحب‌نظران توسعه اعتقاد دارند به دلیل عدم وجود رویکرد آمایشی و برنامه‌ریزی در کشور ما، ضرورت انجام مطالعات آمایشی و تهیه اسناد مربوط به آمایش احساس می‌شد که اقداماتی قبل از انقلاب در دهه 50 توسط شرکت‌ مهندسی مشاور ستیران انجام شد و گزارشات تکمیلی کیفی خوبی تهیه شد و راهبردهای توسعه فضایی کشور در این خصوص ترسیم و تدوین شد . الیاسی گفت: بعد از انقلاب به دلایلی ازجمله جنگ تحمیلی بحث آمایش زیاد مورد توجه واقع نشد این موضوع در حالی است که سازمان مدیریت علاقه به تدوین آن داشت. پس از جنگ تحمیلی در دهه 70 مجدداً تلاش‌های صورت گرفت و اسناد آمایش تدوین شد. در دولت اصلاحات اقدامات خوبی در خصوص تدوین اسناد آمایشی استان‌ها و همچنین کشور انجام شد که نتیجه آن تهیه و تدوین ضوابط آمایشی بود که این ضوابط ملی در هیئت دولت تصویب شد. در سطح استان‌ها اقداماتی که شروع شد موفق نبود و در دهه 70 و اوایل دهه 80 عمدتاً منتج به تدوین آن ضوابط ملی شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بیان داشت: در مرحله بعد در دولت نهم و دهم هم مطالعات آمایش آن‌طور که بایدوشاید به آن توجه نشد و ادامه پیدا نکرد. با توجه به اینکه درآمدهای نفت افزایش پیدا کرده بود اما بحث آمایش مغفول واقع شد که این اتفاق نیز یک دوره در دهه پنجاه رخ داد و پس از افزایش قیمت نفت بحث رویکردهای آمایشی به فراموشی سپرده شد. وی گفت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت تدبیر و امید اهتمام جدی به بحث‌های آمایش را ضروری دانست و تأکید بر این بود که مطالعات آمایش استان‌ها و همین‌طور مطالعات آمایش کشور ادامه پیدا کند و باز منتج به این شد که آن سند یا ضوابط ملی آمایش سرزمین که اوایل دهه 80 توسط دولت اصلاحات تدوین شده بود مجدداً بازنگری و به تصویب دولت رسید. الیاسی اذعان داشت: دولت یازدهم اهتمام ویژه به بحث آمایش دارد و قرار است که در برنامه ششم توسعه سندهای ملی آمایش و سندهای استانی آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شود که طبیعتاً نیاز به مطالعات قبلی دارد. الیاسی افزود: تاکنون سیزده استان در کشور مطالعات آمایش را انجام داده‌اند. وی گفت: استان‌هایی که مطالعات آمایش را انجام و بازنگری کرده‌اند می‌توانند آن اسناد را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تدوین سند های ملی ارسال کنند و استان‌هایی که انجام نداده‌اند یک مشاور در سطح ملی با همکاری استان‌ها اطلاعات را از استان‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند و سند آمایش را برای استان‌ها تدوین می‌نمایند. الیاسی از سیزده استان که سندهای آمایش را تهیه و ارسال کردند خبر داد و گفت: استان کرمانشاه جزء استان‌هایی است که سند آمایش آن به‌عنوان یک سند راهبردی بلندمدت در حال تهیه است که این استان و دیگر استان‌ها در دهه 70 خیلی مشارکت فعالی نداشتند و در دهه 80 قرار بر این شد که سند آمایش استان با کمک دانشگاه تربیت مدرس تهیه شود، پس از حدود 9 سال منتج به نتیجه‌ای نشد و عملاً منجر به فسخ قرارداد شد. وی گفت: بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1393 با توجه به آن رویکردی که دولت دکتر روحانی به بحث‌های مربوط به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت بین مناطق مختلف داشت این مطالعات چه در سطح ملی و چه در سطح استان کرمانشاه شروع شد و در سال 1393 دستگاه اجرایی تدوین طرح آمایش استان دانشگاه رازی تعیین شد و دانشگاه رازی به‌عنوان دستگاه اجرایی مشخص شد. الیاسی عنوان کرد: دانشگاه رازی به‌عنوان مجری این پروژه طی این مدت تلاش خوب و هوشمندانه با رویکرد مثبت برای مطالعات این طرح داشتند و این دانشگاه برای اینکه بتواند از ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد استفاده نماید باید با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تدوین این سند تعامل داشته باشد و شرایطی در دانشگاه رازی برای انجام این‌گونه مطالعات به وجود آمده است. وی گفت: در اواخر خردادماه 1394 احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صورت گرفت که وظیفه تهیه و تدوین طرح آمایش جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور و در استان‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها سپرده شد. از اواخر خردادماه 1394 این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تلاش‌های همکاران در دانشگاه رازی دنبال شد و امیدواریم این مطالعات را به نحو مؤثری پیش ببریم و جمع‌بندی کنیم تا بتوانیم به تهیه و تدوین دیگر اسناد توسعه استان مانند برنامه عملیاتی توسعه استان، تهیه و تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی شهری بپردازیم. آمایش یک سند راهبردی بلندمدت است و به‌عنوان یک سند بالادستی مورداستفاده قرار می‌گیرد و برای سایر اسنادی که در سطح استان‌ها تهیه می‌شود مبنای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد. الیاسی خاطرنشان کرد: مطالعات آمایش یک مطالعات پیچیده و چند رشته‌ای و بین‌رشته‌ای است. ضرورت داشت که کار عمیق‌تری روی آن انجام گیرد. به همین دلیل حدود دو سال و نیم مرحله ٔ اول مطالعات آمایش تکمیل شد و در حال حاضر در کارگروه آمایش و محیط‌زیست هم جلساتی برگزار شده است. مرحله اول مطالعات مطرح و تائید شد و به دستگاه‌های اجرایی جهت اعمال پیشنهادات و نظرات ارسال شد. وی اظهار کرد: مرحله اول طرح آمایش با همکاری دانشگاه رازی انجام گرفت و این فرصت پیش آمد که در اردیبهشت‌ ماه 1396 این طرح را با توجه به اینکه مصوبات کارگروه باید به تائید شورا برسد و همچنین کلیه اسناد توسعه‌ای باید به تائید شورای برنامه‌ریزی توسعه استان برسد بنابراین مرحله اول مطالعات در جلسه مورخ 9/2/96 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح شد و با توجه به اینکه مباحث خیلی گسترده بود کل مطالعات برای دستگاه‌های اجرایی ارسال شد و مقرر گردید در یک جلسه‌ای با تعداد بیشتر و با حضور اعضای شورای برنامه‌ریزی، صاحبنظران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برگزار مطرح گردد. این جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 با حضور اعضای شورای برنامه‌ریزی، معاونین استاندار و کارشناسان و صاحبنظران استان برگزار شد. الیاسی ادامه داد: مرحله اول مطالعات آمایش شامل پنج فصل است و مرحله دوم مطالعات آمایش شامل بحث برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی (آینده‌نگری) است که آن‌هم با یک جمع‌بندی مشخص و سازمان‌دهی انجام شده در دانشگاه رازی توسط دکتر فتح الهی به‌عنوان مدیر پروژه صورت می‌گیرد. الیاسی اظهار امیدواری کرد: سند آمایش استان در بهمن یا اسفندماه سال جاری تهیه، تدوین و به شورای برنامه‌ریزی استان برای تائید به‌عنوان یک سند راهبردی بلندمدت استان و همچنین به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردد تا سند ملی و استانی آمایش در کل کشور تهیه شود. الیاسی به ماهیت سند آمایش اشاره کرد و گفت: برای اینکه اهمیت موضوع آمایش و ضرورت تدوین آن مشخص شود در همین راستا در جلسه مورخ 27/03/96 از جناب آقای دکتر کاظمیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب‌نظر در بحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای دعوت به‌عمل‌آمد. وی در خصوص کلیت آمایش، چیستی و چرایی و چگونگی آن مطالبی را به شرکت‌کنندگان ارائه داد و در این جلسه عنوان شد سند آمایشی یک سند راهبردی و استراتژیک توسعه بلندمدت است و این طرح به‌عنوان یک سند بیست‌ساله و بیشتر تهیه می‌شود تا بتوان طرح‌ها، پروژه‌ها، پیشران‌های توسعه و سیاست کلی، برنامه‌های توسعه، استراتژی راهبردهای توسعه، سیاست و برنامه‌های توسعه در سطح استان و شهرستان‌ها و محورهای توسعه از آن استخراج نمود و به‌عنوان یک سند بالادستی مورداستفاده قرار گیرد. الیاسی تأکید کرد: برای دیگر اسناد و همچنین برنامه عملیاتی توسعه استان باید به سند آمایش استان مراجعه کنیم. وی گفت: از نتایج مطالعات آمایشی استان که مرحله اول آن انجام شد برای تدوین برنامه‌های توسعه استان استفاده می‌شود و به‌عنوان یک سند بالادستی برای تدوین سایر اسناد توسعه‌ای و تعیین اقدامات و عملیات اجرایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در پایان خواستار حمایت مسئولین استانی شد و گفت: این سند باید با مشارکت حداکثری تمام صاحبنظران، اندیشمندان دستگاه‌های اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و با حمایت مسئولین استان تهیه و عملیاتی شود و برای عملیاتی کردن هر برنامه‌ای بایستی ذینفعان، اجزاء و عناصر آن مشارکت داشته باشند بنابراین مشارکت حداکثری همه دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مسئولین استان را می‌طلبد. تا بتوانیم سند را تهیه کنیم و یک سند مورد وفاق استانی داشته باشیم که اجماع روی آن وجود داشته باشد تا محورهای توسعه، اولویت‌های توسعه، مسائل و مشکلات، راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را بشناسیم. وی تأکید داشت: سند آمایش یک‌بار برای همیشه نیست. بایستی در مقاطع دو تا سه سال مجدد مرور و بررسی شود. اشکالات و ایرادات و نقاط ضعف را برطرف و بازنگری شود و به‌عنوان یک سند بالادستی بتواند به ما پاسخ دهد. ازاین‌رو باید مطالعات را عمیق‌تر کنیم تا بتوانیم مسیر توسعه را برای استان مشخص کنیم و در کل کشور مطرح نماییم. الیاسی اضافه کرد: تدوین سند آمایش استان پایه‌ای می‌شود برای تحقق اهداف توسعه‌ای و برنامه‌ای که همه ذینفعان در آن مشارکت داشته باشند. نحوه تهیه این سند به سطح توسعه‌یافتگی آن جامعه مربوط است و مشارکت حداکثری، خود نمود و گویای میزان توسعه یافتگی است که مسیر سخت توسعه را به‌مرور طی کنیم و با تلاش و کوشش و جدیت دنبال کنیم و این نوید را به ما می‌دهد که ما چشم‌انداز توسعه استان و مأموریت‌ هایی که استان باید دنبال کند را در سطح ملی مشخص کنیم. وی گفت: هرچه نقطه نظرات لحاظ شود کیفیت بالاتر خواهد رفت و ما می‌توانیم در مرحله بعدی مجدداً این سند آمایش را به بحث عمومی بگذاریم و به جمع‌بندی برسیم. منتهی فرآیند تدوین این سند بایستی طی شود و فرآیند آن در کارگروه آمایش محیط‌زیست مطرح گردیده و همچنین باید به تائید شورای برنامه‌ریزی توسعه نیز برسد و به‌عنوان یک سند بالادستی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و مورد استفاده در برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد.

 روابط عمومی دانشگاه رازی با طهمورث الیاسی بختیاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ی استان کرمانشاه در خصوص آمایش، ضرورت انجام مطالعات آمایش و تهیه سند آمایش به گفتگو پرداخت. متن زیر حاصل این گفتگو است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ابتدا مقدمه‌ای از طرح آمایش بیان کرد و گفت: نظام برنامه‌ریزی در کشور بیش از 70 سال سابقه دارد این در حالی است که سابقه برنامه‌ریزی در کشور ما از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته هم بیشتر است؛ یعنی ما جزء کشورهایی هستیم که بحث‌ های برنامه‌ریزی به روش کلاسیک و علمی را قبل از کشورهای درحال‌توسعه شروع کرده‌ایم. منتهی برنامه‌ریزی ما به‌گونه‌ای بود که متأسفانه نتوانستند اهدافی را که در این خصوص مدنظر بود تحقق بخشند و نوع اجرای برنامه‌ها و انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی و عمرانی در کشور ما منتج به اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت شد؛ بنابراین اشتغال‌زایی و اقتصاد کم بازده داشتیم و ازاین‌رو اشتغال مولد زیادی ایجاد نکرده است.

وی افزود: عدم تعادل‌هایی در سطح مناطق مختلف کشور ازنظر تمرکز جمعیت و مسائل مرتبط با آن وجود دارد که عمده جمعیت یا در غرب و یا مرکز کشور متمرکز شده است. در شرق کشور جمعیت اندک است؛ اما عمده جمعیت در همین مناطق و شهرهایی بزرگ، خود عدم تعادل یا عدم توازن‌هایی را ایجاد کرده است؛ بنابراین صاحب‌نظران توسعه اعتقاد دارند به دلیل عدم وجود رویکرد آمایشی و برنامه‌ریزی در کشور ما، ضرورت انجام مطالعات آمایشی و تهیه اسناد مربوط به آمایش احساس می‌شد که اقداماتی قبل از انقلاب در دهه 50 توسط شرکت‌ مهندسی مشاور ستیران انجام شد و گزارشات تکمیلی کیفی خوبی تهیه شد و راهبردهای توسعه فضایی کشور در این خصوص ترسیم و تدوین شد.

الیاسی گفت: بعد از انقلاب به دلایلی ازجمله جنگ تحمیلی بحث آمایش زیاد مورد توجه واقع نشد این موضوع در حالی است که سازمان مدیریت علاقه به تدوین آن داشت. پس از جنگ تحمیلی در دهه 70 مجدداً تلاش‌های صورت گرفت و اسناد آمایش تدوین شد. در دولت اصلاحات اقدامات خوبی در خصوص تدوین اسناد آمایشی استان‌ها و همچنین کشور انجام شد که نتیجه آن تهیه و تدوین ضوابط آمایشی بود که این ضوابط ملی در هیئت دولت تصویب شد. در سطح استان‌ها اقداماتی که شروع شد موفق نبود و در دهه 70 و اوایل دهه 80 عمدتاً منتج به تدوین آن ضوابط ملی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بیان داشت: در مرحله بعد در دولت نهم و دهم هم مطالعات آمایش آن‌طور که بایدوشاید به آن توجه نشد و ادامه پیدا نکرد. با توجه به اینکه درآمدهای نفت افزایش پیدا کرده بود اما بحث آمایش مغفول واقع شد که این اتفاق نیز یک دوره در دهه پنجاه رخ داد و پس از افزایش قیمت نفت بحث رویکردهای آمایشی به فراموشی سپرده شد.

وی گفت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت تدبیر و امید اهتمام جدی به بحث‌های آمایش را ضروری دانست و تأکید بر این بود که مطالعات آمایش استان‌ها و همین‌طور مطالعات آمایش کشور ادامه پیدا کند و باز منتج به این شد که آن سند یا ضوابط ملی آمایش سرزمین که اوایل دهه 80 توسط دولت اصلاحات تدوین شده بود مجدداً بازنگری و به تصویب دولت رسید.

الیاسی اذعان داشت: دولت یازدهم اهتمام ویژه به بحث آمایش دارد و قرار است که در برنامه ششم توسعه سندهای ملی آمایش و سندهای استانی آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شود که طبیعتاً نیاز به مطالعات قبلی دارد.

الیاسی افزود: تاکنون سیزده استان در کشور مطالعات آمایش را انجام داده‌اند.

وی گفت: استان‌هایی که مطالعات آمایش را انجام و بازنگری کرده‌اند می‌توانند آن اسناد را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تدوین سند های ملی ارسال کنند و استان‌هایی که انجام نداده‌اند یک مشاور در سطح ملی با همکاری استان‌ها اطلاعات را از استان‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند و سند آمایش را برای استان‌ها تدوین می‌نمایند.

الیاسی از سیزده استان که سندهای آمایش را تهیه و ارسال کردند خبر داد و گفت: استان کرمانشاه جزء استان‌هایی است که سند آمایش آن به‌عنوان یک سند راهبردی بلندمدت در حال تهیه است که این استان و دیگر استان‌ها در دهه 70 خیلی مشارکت فعالی نداشتند و در دهه 80 قرار بر این شد که سند آمایش استان با کمک دانشگاه تربیت مدرس تهیه شود، پس از حدود 9 سال منتج به نتیجه‌ای نشد و عملاً منجر به فسخ قرارداد شد.

وی گفت: بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1393 با توجه به آن رویکردی که دولت دکتر روحانی به بحث‌های مربوط به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت بین مناطق مختلف داشت این مطالعات چه در سطح ملی و چه در سطح استان کرمانشاه شروع شد و در سال 1393 دستگاه اجرایی تدوین طرح آمایش استان دانشگاه رازی تعیین شد و دانشگاه رازی به‌عنوان دستگاه اجرایی مشخص شد.

الیاسی عنوان کرد: دانشگاه رازی به‌عنوان مجری این پروژه طی این مدت تلاش خوب و هوشمندانه با رویکرد مثبت برای مطالعات این طرح داشتند و این دانشگاه برای اینکه بتواند از ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد استفاده نماید باید با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تدوین این سند تعامل داشته باشد و شرایطی در دانشگاه رازی برای انجام این‌گونه مطالعات به وجود آمده است.

وی گفت: در اواخر خردادماه 1394 احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صورت گرفت که وظیفه تهیه و تدوین طرح آمایش جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور و در استان‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها سپرده شد. از اواخر خردادماه 1394 این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تلاش‌های همکاران در دانشگاه رازی دنبال شد و امیدواریم این مطالعات را به نحو مؤثری پیش ببریم و جمع‌بندی کنیم تا بتوانیم به تهیه و تدوین دیگر اسناد توسعه استان مانند برنامه عملیاتی توسعه استان، تهیه و تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی شهری بپردازیم. آمایش یک سند راهبردی بلندمدت است و به‌عنوان یک سند بالادستی مورداستفاده قرار می‌گیرد و برای سایر اسنادی که در سطح استان‌ها تهیه می‌شود مبنای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد.

الیاسی خاطرنشان کرد: مطالعات آمایش یک مطالعات پیچیده و چند رشته‌ای و بین‌رشته‌ای است. ضرورت داشت که کار عمیق‌تری روی آن انجام گیرد. به همین دلیل حدود دو سال و نیم مرحلهٔ اول مطالعات آمایش تکمیل شد و در حال حاضر در کارگروه آمایش و محیط‌زیست هم جلساتی برگزار شده است. مرحله اول مطالعات مطرح و تائید شد و به دستگاه‌های اجرایی جهت اعمال پیشنهادات و نظرات ارسال شد.

وی اظهار کرد: مرحله اول طرح آمایش با همکاری دانشگاه رازی انجام گرفت و این فرصت پیش آمد که در اردیبهشت‌ ماه 1396 این طرح را با توجه به اینکه مصوبات کارگروه باید به تائید شورا برسد و همچنین کلیه اسناد توسعه‌ای باید به تائید شورای برنامه‌ریزی توسعه استان برسد بنابراین مرحله اول مطالعات در جلسه مورخ 9/2/96 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مطرح شد و با توجه به اینکه مباحث خیلی گسترده بود کل مطالعات برای دستگاه‌های اجرایی ارسال شد و مقرر گردید در یک جلسه‌ای با تعداد بیشتر و با حضور اعضای شورای برنامه‌ریزی، صاحبنظران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برگزار مطرح گردد. این جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 با حضور اعضای شورای برنامه‌ریزی، معاونین استاندار و کارشناسان و صاحبنظران استان برگزار شد.

الیاسی ادامه داد: مرحله اول مطالعات آمایش شامل پنج فصل است و مرحله دوم مطالعات آمایش شامل بحث برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی (آینده‌نگری) است که آن‌هم با یک جمع‌بندی مشخص و سازمان‌دهی انجام شده در دانشگاه رازی توسط دکتر فتح الهی به‌عنوان مدیر پروژه صورت می‌گیرد.

الیاسی اظهار امیدواری کرد: سند آمایش استان در بهمن یا اسفندماه سال جاری تهیه، تدوین و به شورای برنامه‌ریزی استان برای تائید به‌عنوان یک سند راهبردی بلندمدت استان و همچنین به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردد تا سند ملی و استانی آمایش در کل کشور تهیه شود.

الیاسی به ماهیت سند آمایش اشاره کرد و گفت: برای اینکه اهمیت موضوع آمایش و ضرورت تدوین آن مشخص شود در همین راستا در جلسه مورخ 27/03/96 از جناب آقای دکتر کاظمیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب‌نظر در بحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای دعوت به‌عمل‌آمد. وی در خصوص کلیت آمایش، چیستی و چرایی و چگونگی آن مطالبی را به شرکت‌کنندگان ارائه داد و در این جلسه عنوان شد سند آمایشی یک سند راهبردی و استراتژیک توسعه بلندمدت است و این طرح به‌عنوان یک سند بیست‌ساله و بیشتر تهیه می‌شود تا بتوان طرح‌ها، پروژه‌ها، پیشران‌های توسعه و سیاست کلی، برنامه‌های توسعه، استراتژی راهبردهای توسعه، سیاست و برنامه‌های توسعه در سطح استان و شهرستان‌ها و محورهای توسعه از آن استخراج نمود و به‌عنوان یک سند بالادستی مورداستفاده قرار گیرد.

الیاسی تأکید کرد: برای دیگر اسناد و همچنین برنامه عملیاتی توسعه استان باید به سند آمایش استان مراجعه کنیم.

وی گفت: از نتایج مطالعات آمایشی استان که مرحله اول آن انجام شد برای تدوین برنامه‌های توسعه استان استفاده می‌شود و به‌عنوان یک سند بالادستی برای تدوین سایر اسناد توسعه‌ای و تعیین اقدامات و عملیات اجرایی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در پایان خواستار حمایت مسئولین استانی شد و گفت: این سند باید با مشارکت حداکثری تمام صاحبنظران، اندیشمندان دستگاه‌های اجرایی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و با حمایت مسئولین استان تهیه و عملیاتی شود و برای عملیاتی کردن هر برنامه‌ای بایستی ذینفعان، اجزاء و عناصر آن مشارکت داشته باشند بنابراین مشارکت حداکثری همه دستگاه‌های اجرایی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مسئولین استان را می‌طلبد. تا بتوانیم سند را تهیه کنیم و یک سند مورد وفاق استانی داشته باشیم که اجماع روی آن وجود داشته باشد تا محورهای توسعه، اولویت‌های توسعه، مسائل و مشکلات، راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات را بشناسیم.

وی تأکید داشت: سند آمایش یک‌بار برای همیشه نیست. بایستی در مقاطع دو تا سه سال مجدد مرور و بررسی شود. اشکالات و ایرادات و نقاط ضعف را برطرف و بازنگری شود و به‌عنوان یک سند بالادستی بتواند به ما پاسخ دهد. ازاین‌رو باید مطالعات را عمیق‌تر کنیم تا بتوانیم مسیر توسعه را برای استان مشخص کنیم و در کل کشور مطرح نماییم.

الیاسی اضافه کرد: تدوین سند آمایش استان پایه‌ای می‌شود برای تحقق اهداف توسعه‌ای و برنامه‌ای که همه ذینفعان در آن مشارکت داشته باشند. نحوه تهیه این سند به سطح توسعه‌یافتگی آن جامعه مربوط است و مشارکت حداکثری، خود نمود و گویای میزان توسعه یافتگی است که مسیر سخت توسعه را به‌مرور طی کنیم و با تلاش و کوشش و جدیت دنبال کنیم و این نوید را به ما می‌دهد که ما چشم‌انداز توسعه استان و مأموریت‌ هایی که استان باید دنبال کند را در سطح ملی مشخص کنیم.

وی گفت: هرچه نقطه نظرات لحاظ شود کیفیت بالاتر خواهد رفت و ما می‌توانیم در مرحله بعدی مجدداً این سند آمایش را به بحث عمومی بگذاریم و به جمع‌بندی برسیم. منتهی فرآیند تدوین این سند بایستی طی شود و فرآیند آن در کارگروه آمایش محیط‌زیست مطرح گردیده و همچنین باید به تائید شورای برنامه‌ریزی توسعه نیز برسد و به‌عنوان یک سند بالادستی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و مورد استفاده در برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد.