به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی فلسفی با عنوان "نگره دو فیلسوف(افلاطون و ارسطو) در نگاره یک نقاش،  پانزدهم آبان 1396در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد . در این نشست که به‌صورت میزگرد برگزار شد، دکتر فاطمه بختیاری، دکتر سیمین اسفندیاری، دکتر اسدالله آژیر، دکتر عباسعلی منصوری، و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت داشتند. در این میزگرد اعضای حاضر در مورد نگره دو فیلسوف(افلاطون و ارسطو) در نگاره یک نقاش، نسبت فلسفه با آسمان و زمین به بحث و تبادل‌نظر پرداختند . لازم به ذکر است که گفتگوهای فلسفی، هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 10صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود. بدین‌وسیله از اعضای محترم هیئت و دانشجویان گرامی دانشگاه رازی جهت شرکت در جلسه‌های آتی دعوت به عمل می‌آید .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی فلسفی با عنوان "نگره دو فیلسوف(افلاطون و ارسطو) در نگاره یک نقاش،  پانزدهم آبان 1396در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست که به‌صورت میزگرد برگزار شد، دکتر فاطمه بختیاری، دکتر سیمین اسفندیاری، دکتر اسدالله آژیر، دکتر عباسعلی منصوری، و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی شرکت داشتند. در این میزگرد اعضای حاضر در مورد نگره دو فیلسوف(افلاطون و ارسطو) در نگاره یک نقاش، نسبت فلسفه با آسمان و زمین به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

لازم به ذکر است که گفتگوهای فلسفی، هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 10صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود. بدین‌وسیله از اعضای محترم هیئت و دانشجویان گرامی دانشگاه رازی جهت شرکت در جلسه‌های آتی دعوت به عمل می‌آید.