سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌های ذینفع، ذی‌ربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان‌های استانداردسازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته‌های فنی متناظر می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین‌المللی حضور فعال داشته باشد. ازاین‌رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته‌های فنی،  کمیته فنی متناظر  ISIRI/ISO/TC227  با عنوان «فنرها»  به‌منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می‌آورد. در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل  isiri.tc.227@gmail.com  ارسال فرمایند .   تاریخ پایان پذیرش   96/8/30: دامنه کاربرد کمیته فنی  ISO/TC 227 استانداردسازی در زمینه‌ی فنرهای فلزی شامل : تلورانس‌های انحصاری محصول، اصطلاحات، روش‌های آزمون، فناوری فرایند برای فنرها عملیات حرارتی عملیات سطحی ساچمه زنی و ...است. نقش و وظایف اعضاء : پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروه‌های ذینفع و ذی‌ربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند . نحوه عضویت : لطفاً فرم عضویت را  ا ز اینجا   دانلود کرده؛ و از طریق آدرس ایمیل  isiri.tc.227@gmail.com  به دبیرخانه کمیته فنی مستقر در دانشگاه رازی ارسال فرمایید. وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها   پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه‌های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند .  به همین منظور دبیر کمیته فنی پس از تأیید عضویت متقاضیان، مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی را برای آن‌ها ارسال می‌نماید و اعضا بر اساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخ‌دهی به این مدارک اقدام می‌نمایند. اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس ملی در این کمیته‌ها و گروه‌ها فعالیت تخصصی دارند و نبایستی صرفاً به‌عنوان نماینده سازمان متبوعه خود فعالیت نموده و تنها حافظ   منافع سازمان خود باشند. وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به شرح زیر است : دریافت مستمر اطلاعات و مدارک مرتبط با کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه ازجمله پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی  ISO  در مراحل مختلف تدوین آن‌ها و سایر مدارک فنی مربوطه   ISO  و نیز نامه‌های الکترونیکی ارسالی از سازمان   ISO  درزمینه ٔ  فعالیت این کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری از دبیر کمیته فنی/فرعی متبوعه یا مسئول گروه کاری مربوطه (برحسب مورد) و مطالعه و بررسی دقیق آن‌ها و اعلام نظرات کارشناسی و آرای تخصصی خود در محدوده‌های زمانی تعیین‌شده به آن‌ها بهره‌گیری کامل از ابزار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های خود در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌صورت حضوری یا الکترونیکی کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان برگزاری مناسب جلسات آن‌ها کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی آگاهی از نظرات سایر اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه و کمک به مسئولان آن‌ها در رابطه با جمع‌بندی صحیح و کافی تمامی نظرات اعلام‌شده و اطلاع از نتایج جمع‌بندی شده

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌های ذینفع، ذی‌ربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان‌های استانداردسازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته‌های فنی متناظر می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین‌المللی حضور فعال داشته باشد. ازاین‌رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته‌های فنی، کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC227 با عنوان «فنرها» به‌منظور تجدید و بهبود ساختار، از متخصصان کشور دعوت به عمل می‌آورد. در صورت تمایل به همکاری با سازمان، با بررسی مطالب، فرم عضویت را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل isiri.tc.227@gmail.com ارسال فرمایند.

 

تاریخ پایان پذیرش 96/8/30:


دامنه کاربرد کمیته فنی ISO/TC 227

استانداردسازی در زمینه‌ی فنرهای فلزی شامل:

 • تلورانس‌های انحصاری محصول،
 • اصطلاحات،
 • روش‌های آزمون،
 • فناوری فرایند برای فنرها
 • عملیات حرارتی
 • عملیات سطحی
 • ساچمه زنی و ...است.


نقش و وظایف اعضاء:

 • پس از ایجاد کمیته فنی متناظر متشکل از گروه‌های ذینفع و ذی‌ربط، اعضا کمیته با مشارکت و اعلام نظر بر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند.

نحوه عضویت:

لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده؛ و از طریق آدرس ایمیل isiri.tc.227@gmail.com به دبیرخانه کمیته فنی مستقر در دانشگاه رازی ارسال فرمایید.


وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه‌های ذینفع، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر روی مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی نقش مهمی در مشارکت بین‌المللی با حفظ منافع ملی دارند. به همین منظور دبیر کمیته فنی پس از تأیید عضویت متقاضیان، مدارک و پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی را برای آن‌ها ارسال می‌نماید و اعضا بر اساس منافع ملی و شرایط فنی نسبت به پاسخ‌دهی به این مدارک اقدام می‌نمایند. اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به‌عنوان صاحب‌نظر و کارشناس ملی در این کمیته‌ها و گروه‌ها فعالیت تخصصی دارند و نبایستی صرفاً به‌عنوان نماینده سازمان متبوعه خود فعالیت نموده و تنها حافظ منافع سازمان خود باشند. وظایف اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته‌های فنی/فرعی و گروه‌های کاری زیرمجموعه آن‌ها به شرح زیر است:

 • دریافت مستمر اطلاعات و مدارک مرتبط با کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه ازجمله پیش‌نویس استانداردهای بین‌المللی ISO در مراحل مختلف تدوین آن‌ها و سایر مدارک فنی مربوطه ISO و نیز نامه‌های الکترونیکی ارسالی از سازمان ISO درزمینهٔ فعالیت این کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری از دبیر کمیته فنی/فرعی متبوعه یا مسئول گروه کاری مربوطه (برحسب مورد) و مطالعه و بررسی دقیق آن‌ها و اعلام نظرات کارشناسی و آرای تخصصی خود در محدوده‌های زمانی تعیین‌شده به آن‌ها
 • بهره‌گیری کامل از ابزار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های خود در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه
 • مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌صورت حضوری یا الکترونیکی
 • کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان برگزاری مناسب جلسات آن‌ها
 • کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه به‌منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی و اخذ تصمیمات مقتضی
 • آگاهی از نظرات سایر اعضا و مشارکت‌کنندگان در کمیته فنی/فرعی یا گروه کاری مربوطه و کمک به مسئولان آن‌ها در رابطه با جمع‌بندی صحیح و کافی تمامی نظرات اعلام‌شده و اطلاع از نتایج جمع‌بندی شده