جدول 1- دختران رشته ورزشی زمان ساعت مکان شهریه و مدارک لازم ایروبیک شنبه، دوشنبه 10 - 8 سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی) بیمه ورزشی سال جاری ، کپی شناسنامه ،یک قطعه عکس تکمیل فرم ثبت نام . هزینه ثبت نام 500/000 ریال اسکیت شنبه، دوشنبه 10 - 8 سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی والیبال شنبه، دوشنبه 12 - 10 سالن شماره 2مدیریت تربیت بدنی بدمینتون یک شنبه، سه شنبه 12- 10 سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی کاراته یک شنبه، سه شنبه 12- 10 سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی) دفاع شخصی یک شنبه، سه شنبه 10 - 8 سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی) شنا طبق برنامه انجمن شنا   جدول 2- پسران رشته ورزشی زمان ساعت مکان شهریه و مدارک لازم والیبال شنبه، دوشنبه 10 - 8 سالن شماره 2مدیریت تربیت بدنی بیمه ورزشی سال جاری ، کپی شناسنامه ، یک قطعه عکس تکمیل فرم ثبت نام . هزینه ثبت نام 500/000ریال فوتسال یک شنبه، سه شنبه 10- 8 سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی بدمینتون یک شنبه، سه شنبه 12- 10 سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی بسکتبال دوشنبه، چهارشنبه 12 – 10 سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی کشتی شنبه ، دوشنبه 12-10 سالن کشتی واقع در دانشکده علوم اجتماعی شنا طبق برنامه انجمن شنا     هر یک از کلاس ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل می گردد. در رشته های انفرادی 10 نفر و در رشته های گروهی 12 نفر زمان ثبت نام : از یک شنبه 7/3/96 تا چهارشنبه  7/4/96                   شروع کلاس ها 10 تیر 1396     مکان ثبت نام : مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی – شماره تماس :08334283273- 08334283269 معاونت دانشجویی- مدیریت تربیت بدنی دانشگاه

جدول 1- دختران

رشته ورزشی

زمان

ساعت

مکان

شهریه و مدارک لازم

ایروبیک

شنبه، دوشنبه

10 - 8

سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی)

بیمه ورزشی سال جاری ، کپی شناسنامه ،یک قطعه عکس تکمیل فرم ثبت نام .

هزینه ثبت نام 500/000 ریال

اسکیت

شنبه، دوشنبه

10 - 8

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

والیبال

شنبه، دوشنبه

12 - 10

سالن شماره 2مدیریت تربیت بدنی

بدمینتون

یک شنبه، سه شنبه

12- 10

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

کاراته

یک شنبه، سه شنبه

12- 10

سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی)

دفاع شخصی

یک شنبه، سه شنبه

10- 8

سالن شماره 3 مدیریت تربیت بدنی (سالن رزمی)

شنا

طبق برنامه انجمن شنا

 

جدول 2- پسران

رشته ورزشی

زمان

ساعت

مکان

شهریه و مدارک لازم

والیبال

شنبه، دوشنبه

10 - 8

سالن شماره 2مدیریت تربیت بدنی

بیمه ورزشی سال جاری ، کپی شناسنامه ، یک قطعه عکس تکمیل فرم ثبت نام .

هزینه ثبت نام 500/000ریال

فوتسال

یک شنبه، سه شنبه

10- 8

سالن شماره 2 مدیریت تربیت بدنی

بدمینتون

یک شنبه، سه شنبه

12- 10

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

بسکتبال

دوشنبه، چهارشنبه

12 10

سالن شماره 1 مدیریت تربیت بدنی

کشتی

شنبه ، دوشنبه

12-10

سالن کشتی واقع در دانشکده علوم اجتماعی

شنا

طبق برنامه انجمن شنا

 

 

  • هر یک از کلاس ها در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل می گردد. در رشته های انفرادی 10 نفر و در رشته های گروهی 12 نفر
  • زمان ثبت نام : از یک شنبه 7/3/96 تا چهارشنبه  7/4/96                   شروع کلاس ها 10 تیر 1396
  •     مکان ثبت نام : مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی شماره تماس :08334283273- 08334283269

معاونت دانشجویی- مدیریت تربیت بدنی دانشگاه