به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اولین نشست هم‌اندیشی، بررسی گسترش همکاری‌های بین‌المللی با حضور دکتر سالاری مدیر دفتر همکاری‌های  بین‌الملل و جمعی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه1396 در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری برگزار شد. در ابتدای این نشست مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه به تکالیف مشخص برنامه ششم توسعه در حوزه امور بین‌الملل دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: تکالیف دانشگاه‌های سطح یک کشور مشخص است. سپس، وضعیت فعلی دانشگاه رازی را در این زمینه تشریح کرد و هدف از این هم‌اندیشی را بحث و تبادل‌نظر با اعضای هیئت‌علمی حاضر در جلسه و در راستای تحقق سیاست‌های در نظر گرفته‌شده عنوان کرد. مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، افزایش جذب دانشجویان خارجی را یکی از اولویت‌های دانشگاه برشمرد و راه‌های تحقق این هدف را با اعضای حاضر در جلسه موردبررسی قرارداد و خواستار همکاری اعضای هیئت‌علمی در این زمینه شد. در پایان اعضای هیئت‌علمی حاضر در جلسه بابیان دیدگاه‌های خود مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل در امور بین‌الملل و همچنین روند پذیرش و جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه  را موردبحث و بررسی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اولین نشست هم‌اندیشی، بررسی گسترش همکاری‌های بین‌المللی با حضور دکتر سالاری مدیر دفتر همکاری‌های  بین‌الملل و جمعی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه1396 در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری برگزار شد.

در ابتدای این نشست مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه به تکالیف مشخص برنامه ششم توسعه در حوزه امور بین‌الملل دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: تکالیف دانشگاه‌های سطح یک کشور مشخص است. سپس، وضعیت فعلی دانشگاه رازی را در این زمینه تشریح کرد و هدف از این هم‌اندیشی را بحث و تبادل‌نظر با اعضای هیئت‌علمی حاضر در جلسه و در راستای تحقق سیاست‌های در نظر گرفته‌شده عنوان کرد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، افزایش جذب دانشجویان خارجی را یکی از اولویت‌های دانشگاه برشمرد و راه‌های تحقق این هدف را با اعضای حاضر در جلسه موردبررسی قرارداد و خواستار همکاری اعضای هیئت‌علمی در این زمینه شد.

در پایان اعضای هیئت‌علمی حاضر در جلسه بابیان دیدگاه‌های خود مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل در امور بین‌الملل و همچنین روند پذیرش و جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه  را موردبحث و بررسی قراردادند.