مدیریت نظارت ،ارزیابی

 و تضمین کیفیت

 

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه
برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه
   چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کرمانشاه در تاریخ 97/02/03 با حضور اعضاءهیات ناتک استان کرمانشاه برگزار ودبیر هیات ناتک استان خواستار توجه بیشتر به بحث نظارت مراکز آموزش عالی شدند ودر...
در حال بروز رسانی
در حال بروز رسانی
در حال بروز رسانی
در حال بروز رسانی
در حال بروز رسانی
در حال بروز رسانی
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها