اخبار و اطلاعیه ها دفتر نظارت و ارزیابی

   جهت اطلاع دانشجویان متقاضیان بورس داخل کشور – دانشگاه رازی

   مدارک مورد نیاز:
1    -گواهی اشتغال به تحصیل از معاون آموزشی دانشگاه در ترم جاری با قید تاریخ دقیق شروع به تحصیل ،تاریخ برگزاری آزمون و نوع سهمیه قبولی (قطعی یا آزاد ذکر شود)
2  - تصویر تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و همسر ایشان( در صورت تاهل)
  3-تصویر کارت ملی
 4 - تصویر مداک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (با قید معدل)
5 - دو قطعه عکس
 6- ادرس دقیق پستی و تلفن تماس ( همراه و ثابت )
 7- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (مشخص نمودن وضعیت خدمت سربازی برای متقاضیان ذکور)

  توجه لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز ذیل را حضوری یا به آدرس ذیل ارسال فرمائید.
  آدرس کرمانشاه-باغ ابریشم- دانشگاه رازی- سازمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی