نمایشگر یک مطلب

 

 

 

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دانشگاه رازی

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
بازدید هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت استان کرمانشاه از مراکز آموزش عالی استان
برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه
برگزاری چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات ناتک استان کرمانشاه
   چهارمین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کرمانشاه در تاریخ 97/02/03 با حضور اعضاءهیات ناتک استان کرمانشاه برگزار ودبیر هیات ناتک استان خواستار توجه بیشتر به بحث نظارت مراکز آموزش عالی شدند ودر...
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد