ترکیب شورای مرکز رشد


 

دکتر سهراب دل انگیزان رییس مرکز رشد و احدهای فناوردانشگاه رازی
دکتر خدامراد مومنی ریاست دانشکده علوم اجتماعی(عضو شورا)
دکتر عباسعلی حیاتی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی (عضو شورا)
دکتر فرزاد ویسی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی (عضو شورا)
دکتر مجتبی احمدی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی (عضو شورا)
دکتر محسن حیاتی عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی (عضو شورا)
دکتر دانیال کهریزی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی (عضو شورا)
دکتر محمد جوشقانی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه (عضو شورا)
مهندس مسعود نصیری کارشناس مرکز رشد (دبیر شورا) - روزمه به زبان فارسی - Resume in English

وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد
- تصویب خط مشی سیاست‌های مالی و علمی مرکز رشد.
- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیات امنا.
- تایید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیات امنا.
- تایید آئین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد.
- تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد.
- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد.
- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به دانشگاه رازی.
- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امنا.