اهداف مرکز رشد دانشگاه رازی


• اهداف توسعه اقتصاد منطقه¬ای
- حرکت در راستای تسریع رشد اقتصادی منطقه
- کمک به تأسیس شرکت¬های دانش بنیان در بافت توسعه استان
- کمک به بهبود فضای ارائه خدمات تخصصی فنی و مهندسی به واحدهای اقتصادی کنونی استان از طریق توسعه واحدهای فناور ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی تخصصی
- کمک به ارتقای سطح تکنولوژی در واحدهای اقتصادی استان از طریق توسعه واحدهای فناور با تکنولوژی¬های بالاتر


• اهداف توسعه تجاری سازی
- کمک به تجاری سازی ایده¬های فناور دانشگاهیان بر گرفته از تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه¬های دانشجویی
- کمک به تجاری سازی ایده¬های بر گرفته از اختراعات و ابداعات ثبت شده


• اهداف توسعه فضای کسب و کار
- ایجاد زمینه‌های کارآفرینی و توسعه مشاغل مرتبط
- توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق ایجاد و حمایت از SMEها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپای فناور
- بسترسازی در جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی


• اهداف توسعه دانشگاه رازی
- توسعه منابع مالی دانشگاه در بلند مدت
- توسعه شرکت¬های دانش بنیان وابسته به دانشگاه رازی از نظر مالکیت
- ایجاد زمینه راه¬اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه رازی در بلندمدت