اخبار و تازه های گروه

راه اندازی پورتال جدید گروه عمران
راه اندازی پورتال جدید گروه عمران
پورتال جدید گروه مهندسی عمران - به عنوان اولین گروه آموزشی دارای پورتال در دانشگاه رازی - راه اندازی شد. پورتال حاضراز بخش های متنوعی تشکیل شده و حاوی اطلاعات سودمندی برای کلیه بازدیدکنندگان و از جمله دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی گروه می باشد....
آرشیو خبرها