نمایشگر یک مطلب

 

جمال فتح الهی   

Image result for ‫دکتر جمال فتح الهی‬‎
تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی
سمت: معاونت اداری مالی دانشگاه
شماره تماس:08334277602-08334277601 اتاق: 221
پست الکترونیکی: 
 

 

معاونت اداری مالی دانشگاه رازی

کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، پردیس دانشگاه رازی،  سازمان مرکزی، معاونت اداری مالی

Image result for ‫دانشگاه رازی‬‎

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو خبرها