به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند، مهلت ثبت نام عتبات عالیات تا روز شنبه 21/5/96 تمدید شد . از متقاضیان دعوت می گردد جهت ثبت نام به ستاد رفاهی واقع در سازمان مرکزی طبقه همکف آقای حشمت اله خزایی مراجعه نمایند.     

به اطلاع همکاران محترم دانشگاهی می رساند، مهلت ثبت نام عتبات عالیات تا روز شنبه 21/5/96

تمدید شد . از متقاضیان دعوت می گردد جهت ثبت نام به ستاد رفاهی واقع در سازمان مرکزی طبقه

همکف آقای حشمت اله خزایی مراجعه نمایند.