هیأت ممیزه

  عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه رازی

   
  عناوین و اعضای کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه  دانشگاه رازی
   
   
  هیأت ممیزه  دانشگاه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه در حال حاضر دارای نه کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:
   
  عنوان کمیسیون تخصصی
  اعضاء کمیسیون
  کمیسیون علوم انسانی و تربیت بدنی
  رئیس کمیسیون : دکتر علی سلیمی
  دبیر کمیسیون : دکتر حسن ذوالفقاری
  دکتر مصطفی حسرتی
  دکتر غلامرضا سالمیان
  دکتر بهرام یوسفی
  دکتر وجید تأدیبی
  کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی
  رئیس کمیسیون : دکتر عزت اله فرشادفر
  دبیر کمیسیون : دکتر علیرضا زبرجدی
  دکتر فرخ کفیل زاده
  دکتر هوشنگ قمرنیا
  دکتر حامد کرمی شبانکاره
  دکتر علی اصغر مقدم
  دکتر کیومرث زرافشانی
  دکتر سعید عباسی
  کمیسیون فنی و مهندسی، هنر و معماری
  رئیس کمیسیون: دکتر مسعود رحیمی
  دبیر کمیسیون : دکتر شهرام شریف نیا
  دکتر محسن حیاتی
  دکتر امیرهوشنگ اخویسی
  دکتر مهرداد فروتن
  دکتر سعید مرادی
  کمیسیون علوم اجتماعی
  رئیس کمیسیون: دکتر جهانگیر کرمی
  دبیر کمیسیون : دکتر سیاوش قلی پور
  دکتر خدامراد مومنی
  دکتر فرهاد دانش نیا
  دکتر کیومرث سهیلی
  دکتر شهرام فتاحی
  کمیسیون علوم پایه
  رئیس کمیسیون: دکتر نصراله رستگار پویانی
  دبیر کمیسیون : دکتر فهیمه جلالی
  دکتر رستم مرادیان
  دکتر سهیلا کاشانیان
  دکتر سیدرضا هاشمی
  دکتر کیوان امینی
  دکتر عزت رفیعی
  دکتر سیروس قبادی
  دکتر بیتا رضایی