رئیس دانشگاه

  مدیریت طرح و برنامه دانشگاه رازی

  شرح وظایف:
   
  1. ابلاغ بخشنامه های بودجه به واحدهای تابعه  براساس ضوابط کلی تهیه بودجه کشور،خط مشی رئیس دانشگاه و مصوبات هیات امناء و وزرات 
  2. برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کاربردی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز
  3. تهیه طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات بادرنظرگرفتن برنامه توسعه آتی
  4.همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
  5. هدایت امور مرتبط با بهره وری و تحول اداری در دانشگاه
  6.جمع بندی اعتبارات پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهاد شده در قالب فرمهای مصوب و اهداف و خط مشی های دانشگاه
  6. تهیه پیش نویس موافقت نامه جاری و عمرانی و اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار 
  7.ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد ها و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحد ها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد
  8.ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه
  9.بررسی سیستم ها و روشهای اجرائی دانشگاه و اصلاح یا تغییر آنها به منظور حذف تشریفات و مراحل زاید و بهینه سازی اقدامات موجود
  10.همکاری با معاونت اداری مالی در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز داشنگاه
  11.بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحد ها و چگونگی کار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه
  12.مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحد های تابعه به منظور تفکیک وتقسیم صحیح وظایف بین واحد ها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
  13.تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحد های مرتبط
  14.تهیه و تنظیم شرح وظایف واحد ها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی داشگاه و ابلاغ آنها به واحد ها پس از تصویب هیات امناء
  15.بررسی پیشنهادات واحد ها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
  16.تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
  17.جمع آوری آمارها و داده های مورد نیاز دانشگاه
  18.استقرار نظام آماری ثبتی در داخل دانشگاه
  19.ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار و تصمیم گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  20.اطلاع رسانی و ارائه آمارهای تولید شده
     
   
   

                                       
  اطلاعات پرسنل:
  نام و نام خانوادگی پست سازمانی  تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
  دکتر جهانگیر کرمی  مدیر طرح و برنامه
  (عضو هیات علمی گروه مشاوره و راهنمایی)
  34261798 325 106
   حسین کریمی معاون طرح و برنامه 34261798 206 104
  محمد الفتی 
   
  رئیس گروه تشکیلات،تحول اداری و 
  بهره وری
  34261798 207 103
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
  برگزاری دوره آموزشی  
   
  اطلاعیه
     
  با توجه به راه اندازی سیستم رسیدگی به شکایات در پورتال دانشگاه، لذا به اطلاع همه ی همکاران و دانشجویان عزیز می رساند در صورت داشتن هرگونه شکایتی از واحدهای مخلتف  کافی است تا در سمت چپ پورتال دانشگاه و بر روی گزینه سیستم رسیدگی به شکایات کلیک کرده و شکایت خود را با کد راهگیری که در اختیار آنها قرار خواهد گرفت پیگیری نمایند.
   
   
   
   
  موارد مرتبط

  موارد متفرقه
   
  ردیف موضوع
  1-  
  2-  


   
  شرح وظایف

   تماس باما:

   آدرس:کرمانشاه-باغ ابریشم-دانشگاه رازی-سازمان مرکزی-طبقه سوم-مدیریت طرح و برنامه
            تلفن واحد:مستقیم 34261798 ،تلفن داخلی 205-206-325 ،نمابر 34261798
            ایمیل واحد:  tarhdabir5@razi.ac.ir  
   
   
   
   
  بیشتر