رئیس دانشگاه

  دفتر ریاست

  پرسنل حوزه ریاست دانشگاه
   

   


  افشین فلاحی

  سمت: معاون مدیر دفتر حوزه ریاست

  تحصیلات: کارشناسی ارشد
  ایمیل:
  تلفن مستقیم : 34274532
  تلفن داخلی : 212
  دورنگار:   مجتبی زبردست

  سمت: مسئول دفتر رییس دانشگاه

  تحصیلات: کارشناسی 
  ایمیل:m.zebardast@razi.ac.ir 
  تلفن مستقیم : 34274501
  تلفن داخلی : 209
  دورنگار: 34274503


   

   

   


   

   

  محمدسجاد خجسته

  سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست

  تحصیلات: کارشناسی
  ایمیل: s.khojasteh@razi.ac.ir 
  تلفن مستقیم : 34274502
  تلفن داخلی : 209
  دورنگار: 34274503