رئیس دانشگاه

  دفترحقوقی

  شرح وظایف واحد:

  1- تنظیم لوایح دفاعیه در دعاوی.
  2- تنضیم دادخواست و شکوائیه و طرح دعاوی در راستای احقاق حقوق دانشگاه.
  3- ارائه رهنمود و ارشاد حقوقی به کارکنان دانشگاه.
  4- بررسی و اظهار نظر در خصوص کلیه قراردادهایی که در دانشگاه منعقد می گردد.
  5- شرکت در جلسات دادگاه ها و مراجع قضایی.
  6- معرفی اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تنظیم سند تعهدات مربوطه جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی و غیره.
  7- پیگیری اسناد تعهدی بورسیه های مستنکف.
  8- تنظیم پاسج به نامه های ارسالی از دستگاه های نظارتی.


                                                                                          اطلاعات پرسنل
   

  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
  محمود یزدان بخش کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه 34274532 210 -
  حجت اله صالحی کارشناس حقوقی 34274532 210 -
  شاهپور رضایی کارشناس حقوقی 34274532 210 -
  خانم ثریا زارعی کارشناس حقوقی 34274532 210 -


   


  تماس باما:
  آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه سوم
  تلفن واحد :34274532 تلفن داخلی:210
  ایمیل واحد: