معرفی کارکنان

 

سرپرست دفترنظارت بر طرحهای عمرانی و

دبیرعمرانی دانشگاههای منطقه 5


جهانگیرخزائی 
دکتری عمران-ژئوتکنیک 

 

معاونت دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

 

فرهادظهرابی
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

 


 

مسئول طرح جامع دانشگاه

 

 

 

 

 

مسئول دفتر نظارت بر طرح های عمرانی                                        

 


ناظرین ابنیه
 کیومرث مرادی مقدم-کارشناسی مهندسی عمران

 علیرضا پورمند-کارشناسی مهندسی معماری  


سعید طیفوری-فوق دیپلم مهندسی عمران

  محمد کرم-کارشناسی مهندسی  عمران- عمران
 


یونس عباسی 
کارشناس ارشدمهندسی عمران- سازه


 


سعید هزارخانی 
کارشناس ارشد مهندسی معماری- معماری 


 


ناظر تاسیسات مکانیکی

روح اله عظیمی 
کارشناسی مهندسی مکانیک


ناظر تاسیسات برقی

فرشید رستمی 
کارشناس ارشد مهندسی برق


کارشناس دفتری وبایگان
 داریوش احمدی
  
خدمات

 یزدان احمدی

                                                                                                                                       آخرین بروز رسانی : 15 شهریور 1395