کلیپ زیبای سبک زندگی اسلامی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب - صفحه نخست

Asset Publisher

Return to Full Page

کلیپ زیبای سبک زندگی اسلامی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب

این کلیپ زیبا برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب است که در دیدار هزاران جوان خراسان شمالی( در تاریخ 23مهرماه 1391) ایراد شده و به بررسی برخی از ابعاد موضوع سبک زندگی و تمدن سازی اسلامی پرداخته اند. ایشان در این گفتار ضمن آسیب شناسی مقوله فرهنگی راه کارهایی برای شکل گیری جامعه ی ایرانی اسلامی را بیان می کنند که یکی از این راهکارها پرهیز از تقلید از غرب و دیگری بازگشت به عصاره ی ایمان می باشد.