"سمینار چهارمین نشست تخصصی زلزله 21 آبان استان کرمانشاه، با رویکرد بررسی نقش صنعت برق در مدیریت بحران و بازسازی مناطق زلزله‌زده"  با همکاری شرکت برق منطقه‌ای غرب و شرکت توزیع نیروی برق استان در دانشگاه رازی برگزار می‌گردد. زمان: دوشنبه 21 اسفند 1396  -  ساعت: 8/30 الی 12/15 مکان: طاق‌بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی    

"سمینار چهارمین نشست تخصصی زلزله 21 آبان استان کرمانشاه، با رویکرد بررسی نقش صنعت برق در مدیریت بحران و بازسازی مناطق زلزله‌زده"  با همکاری شرکت برق منطقه‌ای غرب و شرکت توزیع نیروی برق استان در دانشگاه رازی برگزار می‌گردد.

زمان: دوشنبه 21 اسفند 1396  -  ساعت: 8/30 الی 12/15

مکان: طاق‌بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی