به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر ناهید شاه‌آبادی در نشست نقد و بررسی عملکرد مدیران دانشگاه رازی که روز دوشنبه 21اسفند 1396، در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم دانشگاه رازی برگزار شد، اظهار داشت: کانون صنفی اعضای هیأت علمی با هدف ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه و استفاده بهینه از نظرات این اعضا در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه تشکیل شد. وی افزود: در دور پنجم که دور اخیر فعالیت کانون صنفی اعضای هیأت علمی است، همچون سالیان پیش، هیأت مدیره کانون و کلیه دست‌اندکاران، تمام تلاش خود را برای تقویت فضای تعامل و هم‌اندیشی و جمع‌آوری نظرات اعضای هیأت علمی به کار خواهند بست تا بتوانیم به‌عنوان بازوان توانمند دانشگاه در کنار هیأت مدیره دانشگاه باشیم و همه با هم با همکاری و همیاری  اهداف دانشگاه را به پیش ببریم.   دکتر شاه‌آبادی با بیان اینکه موضوع نقد و ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه در کنار کارهای کانون صنفی قرار گرفته است، افزود: نقد رفتار و عملکرد یک شخص یا یک گروه در حقیقت خدمت به آن شخص یا گروه است همانطور که سعدی شاعر نامی ایران می‌فرماید؛ «به نزد من آنکس نکوخواه توست که گوید فلان خار در راه توست».   مسئول کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در ادامه افزود: اخیراً نامه‌ای با امضای بیش از 170 عضو هیأت علمی به کانون صنفی ارسال شد که پیرامون برخی موارد در دانشگاه اظهار نارضایتی کرده بودند. کانون صنفی نیز بر حسب وظیفه خود با حضور هیأت مدیره کانون جلسات متعددی در رابطه با این درخواست‌ها برگزار نمود و مُفاد بسیاری از درخواست‌ها مورد استقبال ریاست دانشگاه قرار گرفت.    وی در ادامه، با بیان اینکه انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی دانشگاه باید سبقه‌ی مقبولیت عمومی داشته باشد، تصریح کرد: دکتر اعلمی‌آل‌آقا گام مثبتی را در این زمینه برداشتند و در برخی از دانشکده‌ها، رئیس دانشکده با انتخاب و با آرای اعضای هیأت علمی انتخاب ‌شد و پُست مدیریتی گرفتند اما در برخی از دانشکده‌ها این مهم انجام نشد و در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم این ماموریت را به کانون صنفی سپردند و لذا از سال آینده، کانون صنفی اعضای هیأت علمی در کلیه دانشکده‌های دانشگاه رازی برای تعیین رئیس دانشکده، انتخابات برگزار خواهد کرد و مدیرانی که مقبول اعضای هیأت علمی باشند، انتخاب می‌شوند.   دکتر شاه‌آبادی در ادامه به بیان مطالبات هیأت علمی و درخواست‌ها اشاره کرد و گفت: همه ما باید برای اهداف دانشگاه کار کنیم و آنچه باعث همکاری می‌شود، رضایت‌مندی است و آنچه باعث رضایت‌مندی می‌شود در حقیقت آیین‌نامه‌ها و لوایح و مصوباتی است که در دانشگاه و هیأت اُمنا تصویب می‌شود و ما خواستار عضویت نماینده کانون صنفی اعضای هیأت علمی در هیأت ممیزه دانشگاه هستیم.   وی شفافیت و ارائه گزارش عملکرد مدیران دانشگاه به‌ویژه در امور مالی را دیگر مطالبه‌ی کانون صنفی عنوان کرد و گفت: همچنین درخواست داریم تا آیین‌نامه‌ها و مصوبات دانشگاه، که در حال حاضر بدون توجه به آرای اعضای هیأت علمی به تصویب می‌رسد، ازاین پس از پایین به بالا و به‌طور واضح‌تر با نظر اعضای هیأت علمی باشد.   دکتر شاه‌آبادی در ادامه خواستار توجه هرچه بیشتر مدیریت دانشگاه به مسائل رفاهی اعضای هیأت علمی به ویژه هیأت علمی جوان شد و گفت: درخواست داریم که مساعدت لازم برای تهیه مسکن هیأت علمی به عمل آید.   این مسئول همچنین خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ ترفیعات شد و گفت: آیین‌نامه‌ ترفیعات در دانشگاه رازی برای اولین بار به صورت آزمایشی اجرا شد و خواهان بازنگری در این راستا هستیم.  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر ناهید شاه‌آبادی در نشست نقد و بررسی عملکرد مدیران دانشگاه رازی که روز دوشنبه 21اسفند 1396، در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم دانشگاه رازی برگزار شد، اظهار داشت: کانون صنفی اعضای هیأت علمی با هدف ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی و جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه و استفاده بهینه از نظرات این اعضا در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه تشکیل شد.

وی افزود: در دور پنجم که دور اخیر فعالیت کانون صنفی اعضای هیأت علمی است، همچون سالیان پیش، هیأت مدیره کانون و کلیه دست‌اندکاران، تمام تلاش خود را برای تقویت فضای تعامل و هم‌اندیشی و جمع‌آوری نظرات اعضای هیأت علمی به کار خواهند بست تا بتوانیم به‌عنوان بازوان توانمند دانشگاه در کنار هیأت مدیره دانشگاه باشیم و همه با هم با همکاری و همیاری  اهداف دانشگاه را به پیش ببریم.

 

دکتر شاه‌آبادی با بیان اینکه موضوع نقد و ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه در کنار کارهای کانون صنفی قرار گرفته است، افزود: نقد رفتار و عملکرد یک شخص یا یک گروه در حقیقت خدمت به آن شخص یا گروه است همانطور که سعدی شاعر نامی ایران می‌فرماید؛ «به نزد من آنکس نکوخواه توست که گوید فلان خار در راه توست».

 

مسئول کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در ادامه افزود: اخیراً نامه‌ای با امضای بیش از 170 عضو هیأت علمی به کانون صنفی ارسال شد که پیرامون برخی موارد در دانشگاه اظهار نارضایتی کرده بودند. کانون صنفی نیز بر حسب وظیفه خود با حضور هیأت مدیره کانون جلسات متعددی در رابطه با این درخواست‌ها برگزار نمود و مُفاد بسیاری از درخواست‌ها مورد استقبال ریاست دانشگاه قرار گرفت.

 

 وی در ادامه، با بیان اینکه انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی دانشگاه باید سبقه‌ی مقبولیت عمومی داشته باشد، تصریح کرد: دکتر اعلمی‌آل‌آقا گام مثبتی را در این زمینه برداشتند و در برخی از دانشکده‌ها، رئیس دانشکده با انتخاب و با آرای اعضای هیأت علمی انتخاب ‌شد و پُست مدیریتی گرفتند اما در برخی از دانشکده‌ها این مهم انجام نشد و در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم این ماموریت را به کانون صنفی سپردند و لذا از سال آینده، کانون صنفی اعضای هیأت علمی در کلیه دانشکده‌های دانشگاه رازی برای تعیین رئیس دانشکده، انتخابات برگزار خواهد کرد و مدیرانی که مقبول اعضای هیأت علمی باشند، انتخاب می‌شوند.

 

دکتر شاه‌آبادی در ادامه به بیان مطالبات هیأت علمی و درخواست‌ها اشاره کرد و گفت: همه ما باید برای اهداف دانشگاه کار کنیم و آنچه باعث همکاری می‌شود، رضایت‌مندی است و آنچه باعث رضایت‌مندی می‌شود در حقیقت آیین‌نامه‌ها و لوایح و مصوباتی است که در دانشگاه و هیأت اُمنا تصویب می‌شود و ما خواستار عضویت نماینده کانون صنفی اعضای هیأت علمی در هیأت ممیزه دانشگاه هستیم.

 

وی شفافیت و ارائه گزارش عملکرد مدیران دانشگاه به‌ویژه در امور مالی را دیگر مطالبه‌ی کانون صنفی عنوان کرد و گفت: همچنین درخواست داریم تا آیین‌نامه‌ها و مصوبات دانشگاه، که در حال حاضر بدون توجه به آرای اعضای هیأت علمی به تصویب می‌رسد، ازاین پس از پایین به بالا و به‌طور واضح‌تر با نظر اعضای هیأت علمی باشد.

 

دکتر شاه‌آبادی در ادامه خواستار توجه هرچه بیشتر مدیریت دانشگاه به مسائل رفاهی اعضای هیأت علمی به ویژه هیأت علمی جوان شد و گفت: درخواست داریم که مساعدت لازم برای تهیه مسکن هیأت علمی به عمل آید.

 

این مسئول همچنین خواستار بازنگری در آیین‌نامه‌ ترفیعات شد و گفت: آیین‌نامه‌ ترفیعات در دانشگاه رازی برای اولین بار به صورت آزمایشی اجرا شد و خواهان بازنگری در این راستا هستیم.