بدین وسیله به اطلاع می رساند، دانشکده علوم ورزشی با همکاری هیات فوتبال کرمانشاه و زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نظر دارد یک دوره ی بدنسازی فوتبال سطح یک A آسیا در دانشکده علوم ورزشی برگزار نماید. این دوره با حضور 24 مربی فوتبال در سطوح لیگ برتر و لیگ یک فوتبال کشور و از استان های مختلف کشور از تاریخ 27 لغایت 31 شهریور ماه به مدت 5 روز (هر روز از ساعت 8 صبح الی 7 عصر) برگزار می شود.  

بدین وسیله به اطلاع می رساند، دانشکده علوم ورزشی با همکاری هیات فوتبال کرمانشاه و زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نظر دارد یک دوره ی بدنسازی فوتبال سطح یک A آسیا در دانشکده علوم ورزشی برگزار نماید. این دوره با حضور 24 مربی فوتبال در سطوح لیگ برتر و لیگ یک فوتبال کشور و از استان های مختلف کشور از تاریخ 27 لغایت 31 شهریور ماه به مدت 5 روز (هر روز از ساعت 8 صبح الی 7 عصر) برگزار می شود.