به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شهبازی مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی امروز سه‌شنبه 24 بهمن 1396 در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه پیرامون برنامه‌های هفته پژوهش اظهار داشت: انتخاب پژوهشگران برتر در کمیته علمی استان صورت می‌گیرد. وی بااشاره به اینکه چهار پژوهشگر برتر استانی در هفته پژوهش مورد تجلیل قرار می‌گیرند، افزود: پروفسور شمسی پور در حوزه علوم پایه، دکتر بنکداری در حوزه فنی مهندسی، دکتر شهبازی از دانشکده دامپزشکی و دکتر زرگوشی از حوزه پزشکی، پژوهشگران برتر استانی هستند. مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی اضافه کرد: پژوهشگر باید 100 امتیاز پژوهشی داشته باشد تا بتواند به عنوان پژوهشگر برتر استانی انتخاب شود. شهبازی افزود: در آیین اختتامیه هفته پژوهش، 8 پژوهشگر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 8 پژوهشگر از دانشگاه رازی، 5 پژوهشگر از دانشگاه پیام نور، 3 پژوهشگر  از دانشگاه آزاد، 2پژوهشگر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه و2 پژوهشگر  از سازمان ها و مراکز اجرایی و... مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر شهبازی مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی امروز سه‌شنبه 24 بهمن 1396 در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه پیرامون برنامه‌های هفته پژوهش اظهار داشت: انتخاب پژوهشگران برتر در کمیته علمی استان صورت می‌گیرد.

وی بااشاره به اینکه چهار پژوهشگر برتر استانی در هفته پژوهش مورد تجلیل قرار می‌گیرند، افزود: پروفسور شمسی پور در حوزه علوم پایه، دکتر بنکداری در حوزه فنی مهندسی، دکتر شهبازی از دانشکده دامپزشکی و دکتر زرگوشی از حوزه پزشکی، پژوهشگران برتر استانی هستند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی اضافه کرد: پژوهشگر باید 100 امتیاز پژوهشی داشته باشد تا بتواند به عنوان پژوهشگر برتر استانی انتخاب شود.

شهبازی افزود: در آیین اختتامیه هفته پژوهش، 8 پژوهشگر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 8 پژوهشگر از دانشگاه رازی، 5 پژوهشگر از دانشگاه پیام نور، 3 پژوهشگر  از دانشگاه آزاد، 2پژوهشگر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه و2 پژوهشگر  از سازمان ها و مراکز اجرایی و... مورد تجلیل قرار می‌گیرند.