به نام خدا فراخوان دعوت به همکاری       دانشگاه رازی در نظر دارد به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ، افراد واجد شرایط ذیل  (بومی استان کرمانشاه) را در قالب قرارداد خریدخدمت ( شش ماهه) دعوت به همکاری نماید.   ردیف شغل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تعداد افراد مورد نیاز جنسیت 1 کارشناس عمران لیسانس یا فوق لیسانس عمران گرایش عمران سه نفر مرد 2 کارشناس معماری لیسانس یا فوق لیسانس معماری گرایش معماری یک نفر مرد 3 کارشناس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک گرایش سیالات دو نفر مرد 4 کارشناس برق لیسانس یا فوق لیسانس برق گرایش قدرت یک نفر مرد 5 تکنسین مکانیک فوق دیپلم یا لیسانس مکانیک گرایش برودتی - حرارتی یک نفر مرد   مدارک موردنیاز: اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت چهارقطعه عکس 4*3   توضیحات: - افراد واجد شرایط می توانند برای کسب اطلاعات لازم و ثبت نام به  اداره کارگزینی  و رفاه دانشگاه واقع در طاق بستان  - پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی- طبقه دوم (آقای مرادی) مراجعه نمایند. شماره تماس 34274510 - تبصره 2 ماده 4: « دانشگاه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای « ل»  و « م » ماده «4» آیین نامه مربوط، مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی، علمی و... اعضای شاغل و بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری ودستگاههای اجرایی وخبرگان غیر دولتی، درقالب قرارداد خرید خدمت می باشد. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده ومشمول تبصره «29» قانون بودجه سال 1344کشور نخواهد شد. » - منظور از بند ل دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی می باشد. - منظور از بند م حداقل وحداکثر سن می باشد. - جذب و بکارگیری افراد واجد شرایط  بر اساس آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی خواهد بود. - مهلت ثبت نام : از تاریخ 19/06/1396 لغایت 22/06/1396 خواهد بود. - تاریخ آزمون کتبی متعاقبا اعلام خواهدشد.  

به نام خدا

فراخوان دعوت به همکاری

      دانشگاه رازی در نظر دارد به استناد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ، افراد واجد شرایط ذیل
 (بومی استان کرمانشاه) را در قالب قرارداد خریدخدمت ( شش ماهه) دعوت به همکاری نماید.

 

ردیف

شغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد افراد مورد نیاز

جنسیت

1

کارشناس عمران

لیسانس یا فوق لیسانس

عمران گرایش عمران

سه نفر

مرد

2

کارشناس معماری

لیسانس یا فوق لیسانس

معماری گرایش معماری

یک نفر

مرد

3

کارشناس مکانیک

لیسانس یا فوق لیسانس

مکانیک گرایش سیالات

دو نفر

مرد

4

کارشناس برق

لیسانس یا فوق لیسانس

برق گرایش قدرت

یک نفر

مرد

5

تکنسین مکانیک

فوق دیپلم یا لیسانس

مکانیک گرایش برودتی - حرارتی

یک نفر

مرد

 

مدارک موردنیاز:

  • اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی
  • اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی
  • اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت
  • چهارقطعه عکس 4*3  

توضیحات: - افراد واجد شرایط می توانند برای کسب اطلاعات لازم و ثبت نام به  اداره کارگزینی  و رفاه دانشگاه واقع در طاق بستان  - پردیس دانشگاه رازی- سازمان مرکزی- طبقه دوم (آقای مرادی) مراجعه نمایند. شماره تماس 34274510

- تبصره 2 ماده 4: « دانشگاه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای « ل»  و « م » ماده «4» آیین نامه مربوط، مجاز به استفاده از خدمات فنی،
مشاوره ای، پژوهشی، علمی و... اعضای شاغل و بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری ودستگاههای اجرایی وخبرگان غیر دولتی، درقالب قرارداد خرید خدمت می باشد. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده ومشمول تبصره «29» قانون بودجه سال 1344کشور نخواهد شد.»

- منظور از بند ل دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزوی می باشد.

- منظور از بند م حداقل وحداکثر سن می باشد.

- جذب و بکارگیری افراد واجد شرایط  بر اساس آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی خواهد بود.

- مهلت ثبت نام : از تاریخ 19/06/1396 لغایت 22/06/1396 خواهد بود.

- تاریخ آزمون کتبی متعاقبا اعلام خواهدشد.