دکتر ناهید شاه آبادی عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 1396 انتخاب شد . دکتر شاه آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی به زمینه تحقیقات و مطالعه خود اشاره کرد و گفت: در زمینه بیوشیمی معدنی و زیر شاخه شیمی معدنی دارویی تحقیق می کنم که مختص بررسی اتصال فلزات بر روی اثر داروهای مختلف به خصوص داروهایی است که می توانند عملکرد ضد سرطانی داشته باشند . شیمیدان برجسته کشور تصریح کرد:  ۸۵ مقاله در مجلات معتبر بین المللی چاپ نموده ام . دکتر شاه آبادی بیان داشت: کتاب شیمی معدنی دارویی را برای اولین بار در کشور به چاپ رسانده ام که مقدمه ای در این زمینه است و امیدوارم بتوانم گرایش جدید شیمی معدنی دارویی را در دوره ای کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه رازی راه اندازی نمایم که این نیز برای اولین بار در کشور خواهد بود . عضو هیئت علمی دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴ دانش آموخته دکتری با کار در زمینه شیمی معدنی دارویی فارغ التحصیل شده اند و تعداد ۱۰ دانشجوی دکتری دیگر نیز در حال تحقیق هستند. لازم به ذکر است که این موضوع بسیار مورد توجه اتحادیه اروپا و آمریکا است و هر ساله منابع مالی فراوانی برای تحقیق در این زمینه اختصاص می یابد . روابط عمومی دانشگاه رازی این حسن انتخاب را به وی و جامعه دانشگاهی دانشگاه رازی تبریک عرض می نماید.

دکتر ناهید شاه آبادی عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 1396 انتخاب شد.

دکتر شاه آبادی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی به زمینه تحقیقات و مطالعه خود اشاره کرد و گفت: در زمینه بیوشیمی معدنی و زیر شاخه شیمی معدنی دارویی تحقیق می کنم که مختص بررسی اتصال فلزات بر روی اثر داروهای مختلف به خصوص داروهایی است که می توانند عملکرد ضد سرطانی داشته باشند.

شیمیدان برجسته کشور تصریح کرد:  ۸۵ مقاله در مجلات معتبر بین المللی چاپ نموده ام.

دکتر شاه آبادی بیان داشت: کتاب شیمی معدنی دارویی را برای اولین بار در کشور به چاپ رسانده ام که مقدمه ای در این زمینه است و امیدوارم بتوانم گرایش جدید شیمی معدنی دارویی را در دوره ای کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه رازی راه اندازی نمایم که این نیز برای اولین بار در کشور خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴ دانش آموخته دکتری با کار در زمینه شیمی معدنی دارویی فارغ التحصیل شده اند و تعداد ۱۰ دانشجوی دکتری دیگر نیز در حال تحقیق هستند. لازم به ذکر است که این موضوع بسیار مورد توجه اتحادیه اروپا و آمریکا است و هر ساله منابع مالی فراوانی برای تحقیق در این زمینه اختصاص می یابد.

روابط عمومی دانشگاه رازی این حسن انتخاب را به وی و جامعه دانشگاهی دانشگاه رازی تبریک عرض می نماید.