به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، سی و   سومین و سی و چهارمین   جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در روزهای دهم و یازدهم   مرداد ماه سالجاری در نوبت های کاری صبح و عصر در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان مرکزی دانشگاه رازی برگزار می گردد. گفتنی است سیزدهمین نشست عادی   از دور سوم هیات امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در تاریخ   بیست و یکم مرداد ماه سالجاری در محل دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، سی و سومین و سی و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در روزهای دهم و یازدهم مرداد ماه سالجاری در نوبت های کاری صبح و عصر در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان مرکزی دانشگاه رازی برگزار می گردد.

گفتنی است سیزدهمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه سالجاری در محل دفتر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.