به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا در مراسم افتتاح سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح 140 هکتار از اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، با اشاره به وجود اراضی مستعد زراعی در استان کرمانشاه در کنار برخورداری از اقلیم‌های مختلف آب و هوایی، خاک مناسب و میزان بارندگی سالانه دوبرابری نسبت به کشور اظهار کرد: استان کرمانشاه ظرفیت‌های قابل توجهی در عرصه کشاورزی دارد که نیاز به شکوفا شدن دارند . دکتر اعلمی‌آل‌آقا با تاکید بر اینکه اگر تاکنون دانشگاه و فعالیت‌های پژوهشی آن منجر به فناوری و تولید ثروت نشده یعنی در این حوزه غفلت شده، ادامه داد: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باید به سمتی پیش برود تا مشکلات بخش کشاورزی برای حل شدن به آن ارجاع داده شود .   رئیس دانشگاه رازی تاکید کرد: باید در بخش های مختلف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی شاهد بروز تکنولوژی های مختلف بوده و به نماد پژوهشی در عرصه کشاورزی تبدیل شود .    وی از اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و مناطبع طبیعی به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد و افزود: این مجموعه در کنار مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی استان خواهد توانست نقش مهمی در شکوفایی هر چه بیشتر استان در عرصه کشاورزی ایفا کند .   دکتر اعلمی‌آل‌آقا با تاکید بر اینکه باید سمت و سوی دانشگاه به سمت حوزه پژوهش های نوین در عرصه کشاورزی باشد، یادآوری کرد: باید کشاورزی استان را به سمت شاخص‌های علمی پیش برده و یک افق جدیدی را پیش روی بخش کشاورزی استان باز کنیم .   دکتر اعلمی‌آل‌آقا در ادامه خواستار همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با مجموعه فنی و حرفه‌ای استان جهت ارتقای سطح مهارتی دانشجویان شد و افزود: پرداختن به این مهم نقش مهمی در بالا بردن توان فنی و مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد .   رئیس دانشگاه رازی تاکید کرد: استفاده از کار عملی و آشنایی دانشجویان با نمونه های عینی به فارغ التحصیلان دانشگاهی جرأت و جسارت کار کردن می دهد و آنها را آماده ورود به بازار کار می کند .   دکتر اعلمی‌آل‌آقا به آمار بالای بیکاری استان اشاره کرد و گفت: بیکاری روی مردم استان فشار آورده و بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی بالاتر خواهد توانست به کمک حل معضل بیکاری بیاید .   وی تصریح کرد: اهمیت بخش کشاورزی در استانی که افق توسعه آن در قالب  بخش کشاورزی دیده شده به وضوح مشهود است و دانشگاه باید به نحو ملموس‌تری در حل مشکلات استان ورود کند .   رئیس دانشگاه رازی با بیان اینکه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی باید به پایلوت محصولات گلخانه‌ای تبدیل شود، افزود: در این خصوص آماده بررسی جدی پروپوزال ها هستیم .   دکتر اعلمی‌آل‌آقا در ادامه گفت: تجهیز 140 هکتاری اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه یک اقدام جدید است که باید تداوم پیدا کند و مقدمه‌ای جهت آبی کردن کلیه اراضی استان باشد .   دکتر اعلمی‌آل‌آقا بیان داشت: دانشگاه باید خیلی زودتر از اینها شروع به تجهیز اراضی خود به سیستم‌های نوین آبیاری می‌کرد و این حرکت اقدام خوشایندی است که مصر به ادامه این مسیر با شتاب بیشتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب در استان هستیم .

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا در مراسم افتتاح سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح 140 هکتار از اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، با اشاره به وجود اراضی مستعد زراعی در استان کرمانشاه در کنار برخورداری از اقلیم‌های مختلف آب و هوایی، خاک مناسب و میزان بارندگی سالانه دوبرابری نسبت به کشور اظهار کرد: استان کرمانشاه ظرفیت‌های قابل توجهی در عرصه کشاورزی دارد که نیاز به شکوفا شدن دارند.

دکتر اعلمی‌آل‌آقا با تاکید بر اینکه اگر تاکنون دانشگاه و فعالیت‌های پژوهشی آن منجر به فناوری و تولید ثروت نشده یعنی در این حوزه غفلت شده، ادامه داد: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باید به سمتی پیش برود تا مشکلات بخش کشاورزی برای حل شدن به آن ارجاع داده شود.

 

رئیس دانشگاه رازی تاکید کرد: باید در بخش های مختلف پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی شاهد بروز تکنولوژی های مختلف بوده و به نماد پژوهشی در عرصه کشاورزی تبدیل شود.

 

 وی از اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و مناطبع طبیعی به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد و افزود: این مجموعه در کنار مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی استان خواهد توانست نقش مهمی در شکوفایی هر چه بیشتر استان در عرصه کشاورزی ایفا کند.

 

دکتر اعلمی‌آل‌آقا با تاکید بر اینکه باید سمت و سوی دانشگاه به سمت حوزه پژوهش های نوین در عرصه کشاورزی باشد، یادآوری کرد: باید کشاورزی استان را به سمت شاخص‌های علمی پیش برده و یک افق جدیدی را پیش روی بخش کشاورزی استان باز کنیم.

 

دکتر اعلمی‌آل‌آقا در ادامه خواستار همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با مجموعه فنی و حرفه‌ای استان جهت ارتقای سطح مهارتی دانشجویان شد و افزود: پرداختن به این مهم نقش مهمی در بالا بردن توان فنی و مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد.

 

رئیس دانشگاه رازی تاکید کرد: استفاده از کار عملی و آشنایی دانشجویان با نمونه های عینی به فارغ التحصیلان دانشگاهی جرأت و جسارت کار کردن می دهد و آنها را آماده ورود به بازار کار می کند.

 

دکتر اعلمی‌آل‌آقا به آمار بالای بیکاری استان اشاره کرد و گفت: بیکاری روی مردم استان فشار آورده و بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی بالاتر خواهد توانست به کمک حل معضل بیکاری بیاید.

 

وی تصریح کرد: اهمیت بخش کشاورزی در استانی که افق توسعه آن در قالب  بخش کشاورزی دیده شده به وضوح مشهود است و دانشگاه باید به نحو ملموس‌تری در حل مشکلات استان ورود کند.

 

رئیس دانشگاه رازی با بیان اینکه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی باید به پایلوت محصولات گلخانه‌ای تبدیل شود، افزود: در این خصوص آماده بررسی جدی پروپوزال ها هستیم.

 

دکتر اعلمی‌آل‌آقا در ادامه گفت: تجهیز 140 هکتاری اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه یک اقدام جدید است که باید تداوم پیدا کند و مقدمه‌ای جهت آبی کردن کلیه اراضی استان باشد.

 

دکتر اعلمی‌آل‌آقا بیان داشت: دانشگاه باید خیلی زودتر از اینها شروع به تجهیز اراضی خود به سیستم‌های نوین آبیاری می‌کرد و این حرکت اقدام خوشایندی است که مصر به ادامه این مسیر با شتاب بیشتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب در استان هستیم.