بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، انتخابات هیئت ممیزه دانشگاه رازی امروز سه‌شنبه ۱۲/دی از ساعت ۹ تا ۱۴ در دانشکده‌ها برگزار می‌گردد. با توجه به اینکه مطابق شیوه‌نامه انتخابات وکالت پذیرفته نمی‌شود، از کلیه اعضای محترم هیئت‌علمی تقاضا می‌شود در انتخابات هیئت ممیزه شرکت نمایند‌.

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، انتخابات هیئت ممیزه دانشگاه رازی امروز سه‌شنبه ۱۲/دی از ساعت ۹ تا ۱۴ در دانشکده‌ها برگزار می‌گردد. با توجه به اینکه مطابق شیوه‌نامه انتخابات وکالت پذیرفته نمی‌شود، از کلیه اعضای محترم هیئت‌علمی تقاضا می‌شود در انتخابات هیئت ممیزه شرکت نمایند‌.