اطلاعیه ثبت نام - display-pageضمن تبریک به پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی و دکتری حرفه ای سال 96  به اطلاع میرساند ثبت نام غیر حضوری از مورخ 96/6/28 برابر اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور شروع خواهد شد. پذیرفته شدگان میتوانند پس از ورود به سامانه گلستان مراحل ثبت نام خودرا انجام دهند.ضمنا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی و دکتری حرفه ای سال 96  به اطلاع میرساند ثبت نام غیر حضوری از مورخ 96/6/28 برابر اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور شروع خواهد شد. پذیرفته شدگان میتوانند پس از ورود به سامانه گلستان مراحل ثبت نام خودرا انجام دهند.ضمنا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.