به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه در پیامی  تقارن هفته دفاع مقدس با بهار دانش و تعلیم و تربیت و حماسه سرخ حسینی را گرامی داشت و آغاز سال تحصیلی جدید را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت. وی افزود:  امیدوارم در طول سال تحصیلی ۹7-۹6 ، دانشجویان عزیز با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه رازی، با برنامه ریزی مناسب از تمامی ظرفیت ها جهت ارتقاء توان علمی و دستیابی به مهارت های حرفه ای استفاده نمایند. دکتر اعلمی آل آقا اظهار داشت : از دانشجویان عزیز انتظار دارم همواره قدردان زحمات تمامی کسانی باشید که در جهت دستیابی شما به قله های علم و دانش تلاش می کنند.  رییس دانشگاه رازی تصریح کرد: دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی و همچنین کانون تفکر و جوشش فکری در جامعه محسوب شده و در این راستا بر یکایک اعضای جامعه دانشگاهی فرض است که با ایجاد فضایی همراه با نشاط، در مسیر جامعه دانش‌بنیان و هم راستا با رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در محیط دانشگاه تلاش نمایند.   دکتر اعلمی آل آقا همچنین اظهار داشت: امیدوارم این شروع جدید، با اهداف و انگیزه‌های بزرگ، نشاط و پویایی و همراهی و همدلی قرین باشد و در پایان سال، به ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر دانشگاه رازی در همه ابعاد بیانجامد.   اینجانب از درگاه خداوند منان برای تمامی عزیزان در سال تحصیلی جدید، موفقیت، بهروزی و نیک فرجامی آرزو می نمایم .    

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه در پیامی  تقارن هفته دفاع مقدس با بهار دانش و تعلیم و تربیت و حماسه سرخ حسینی را گرامی داشت و آغاز سال تحصیلی جدید را به همۀ دانشگاهیان عزیز، اعضای محترم هیئت‌علمی، کارکنان خدوم و شریف و دانشجویان گرامی، بویژه دانشجویان جدیدالورود تبریک گفت.

وی افزود:  امیدوارم در طول سال تحصیلی ۹7-۹6 ، دانشجویان عزیز با استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه رازی، با برنامه ریزی مناسب از تمامی ظرفیت ها جهت ارتقاء توان علمی و دستیابی به مهارت های حرفه ای استفاده نمایند.

دکتر اعلمی آل آقا اظهار داشت : از دانشجویان عزیز انتظار دارم همواره قدردان زحمات تمامی کسانی باشید که در جهت دستیابی شما به قله های علم و دانش تلاش می کنند. 

رییس دانشگاه رازی تصریح کرد: دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی و همچنین کانون تفکر و جوشش فکری در جامعه محسوب شده و در این راستا بر یکایک اعضای جامعه دانشگاهی فرض است که با ایجاد فضایی همراه با نشاط، در مسیر جامعه دانش‌بنیان و هم راستا با رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در محیط دانشگاه تلاش نمایند.

 

دکتر اعلمی آل آقا همچنین اظهار داشت: امیدوارم این شروع جدید، با اهداف و انگیزه‌های بزرگ، نشاط و پویایی و همراهی و همدلی قرین باشد و در پایان سال، به ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر دانشگاه رازی در همه ابعاد بیانجامد.

 

اینجانب از درگاه خداوند منان برای تمامی عزیزان در سال تحصیلی جدید، موفقیت، بهروزی و نیک فرجامی آرزو می نمایم.