دکتر مهرداد نیاپرست رئیس کانون صنفی اعضای هیئت علمی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: اعضای هیئت علمی در دور پنجم انتخابات شورای صنفی مشارکت بی نظیری داشتند و این دوره نسبت به دوره های قبل متفاوت بود و از حیث مشارکت اعضای هیئت علمی، رشد تقریبا 100 درصدی داشت. وی افزود: انتخابات دور پنجم شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه روز دوشنبه 8 آبان ماه 1396در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری با حضور 80 درصد از اعضای شورا برگزار شد که این موضوع نشان از پویایی مشارکت مدنی همکاران هیئت علمی دارد که امیدواریم باعث نشاط علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه شود. رئیس کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: کانون صنفی اعضای هیات علمی در حال حاضر330 نفر عضو فعال دارد که این تعداد تقریبا 80 درصد اعضاء هیات علمی دانشگاه را تشکیل می دهد که یکی از فراگیرترین تشکل‌های دانشگاهی است. وی افزود: این انتخابات هر دوسال یک‌بار برگزار می شود. هیأت رئیسه کانون 15 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل دارد، همچنین 2 نفربه‌عنوان  بازرس نیز توسط اعضاء کانون صنفی انتخاب می شوند و رئیس این شورا توسط اعضای هیات رئیسه کانون انتخاب می‌گردد. دکتر نیاپرست بیان داشت: در این دوره از انتخابات دکتر شهاب قاضی بیشترین رای را به خود اختصاص داد. همچنین دکتر ناهید شاه آبادی، دکتر هومن سالاری، دکتر فرامرز باقرآبادی، دکترسعید جلالی هنرمند، دکترعلی سلیمی، دکترجلیل صحرایی ، دکترمهراد پاک‌نژاد، دکتر رمضانعلی ابوزاده، دکتر محمد‌وحید تکوک، دکتر رسول قبادیان، دکتر توفیق اوسطی، دکتر رضا جلیلیان، دکتر علی‌عباس حیاتی و دکترسلیمان خزایی به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند. لازم به ذکر است، دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه، دکتر سیروس قبادی، دکتر رستم مرادیان، دکتر  فرهاد شاه ویسی و دکتر خدامراد مومنی به عنوان اعضای علی‌البدل و دکتر علیرضا زبرجدی و دکتر فردین هژبری به عنوان بازرس انتخاب شدند. دکتر نیاپرست هدف از تشکیل شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه را پیگیری مطالبات قانونی اعضای هیئت علمی دانست و خاطر نشان کرد: کانون صنفی اعضای هیئت علمی تشکل سیاسی نیست.

دکتر مهرداد نیاپرست رئیس کانون صنفی اعضای هیئت علمی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی گفت: اعضای هیئت علمی در دور پنجم انتخابات شورای صنفی مشارکت بی نظیری داشتند و این دوره نسبت به دوره های قبل متفاوت بود و از حیث مشارکت اعضای هیئت علمی، رشد تقریبا 100 درصدی داشت.

وی افزود: انتخابات دور پنجم شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه روز دوشنبه 8 آبان ماه 1396در سالن اجتماعات شهید دکتر شهریاری با حضور 80 درصد از اعضای شورا برگزار شد که این موضوع نشان از پویایی مشارکت مدنی همکاران هیئت علمی دارد که امیدواریم باعث نشاط علمی و فرهنگی در سطح دانشگاه شود.

رئیس کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: کانون صنفی اعضای هیات علمی در حال حاضر330 نفر عضو فعال دارد که این تعداد تقریبا 80 درصد اعضاء هیات علمی دانشگاه را تشکیل می دهد که یکی از فراگیرترین تشکل‌های دانشگاهی است. وی افزود: این انتخابات هر دوسال یک‌بار برگزار می شود. هیأت رئیسه کانون 15 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل دارد، همچنین 2 نفربه‌عنوان  بازرس نیز توسط اعضاء کانون صنفی انتخاب می شوند و رئیس این شورا توسط اعضای هیات رئیسه کانون انتخاب می‌گردد.

دکتر نیاپرست بیان داشت: در این دوره از انتخابات دکتر شهاب قاضی بیشترین رای را به خود اختصاص داد. همچنین دکتر ناهید شاه آبادی، دکتر هومن سالاری، دکتر فرامرز باقرآبادی، دکترسعید جلالی هنرمند، دکترعلی سلیمی، دکترجلیل صحرایی ، دکترمهراد پاک‌نژاد، دکتر رمضانعلی ابوزاده، دکتر محمد‌وحید تکوک، دکتر رسول قبادیان، دکتر توفیق اوسطی، دکتر رضا جلیلیان، دکتر علی‌عباس حیاتی و دکترسلیمان خزایی به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند.

لازم به ذکر است، دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه، دکتر سیروس قبادی، دکتر رستم مرادیان، دکتر  فرهاد شاه ویسی و دکتر خدامراد مومنی به عنوان اعضای علی‌البدل و دکتر علیرضا زبرجدی و دکتر فردین هژبری به عنوان بازرس انتخاب شدند.

دکتر نیاپرست هدف از تشکیل شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه را پیگیری مطالبات قانونی اعضای هیئت علمی دانست و خاطر نشان کرد: کانون صنفی اعضای هیئت علمی تشکل سیاسی نیست.