به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سالن غذا خوری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی با ظرفیت 40 نفر ودر متراژ 100 مترو با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال ساخته شده است. این سالن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سالن غذا خوری اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی

با ظرفیت 40 نفر ودر متراژ 100 مترو با اعتباری بالغ بر 450 میلیون ریال ساخته شده است.

این سالن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت.