بدین وسیله به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات انجام شده دبیر ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت های پاک رو و نگین خودرو، شرایط و ضوابط فروش خودروهای هیوندایی و رنو به صورت نقدی و اقساطی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شرح ذیل اعلام گردید. جهت دریافت فایل کلیک کنید

بدین وسیله به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات انجام شده دبیر ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت های پاک رو و نگین خودرو، شرایط و ضوابط فروش خودروهای هیوندایی و رنو به صورت نقدی و اقساطی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شرح ذیل اعلام گردید.

جهت دریافت فایل کلیک کنید