به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه رازی (2مهرماه)  از پروژه  جدید مجتمع خوابگاهی پسرانه بلوک های (7،8،9)بازدید کرد و بر تسریع و تکمیل هرچه سریعتر پروژه تاکید نمود .  وی  همچنین با دانشجویان خوابگاه شهید اشرفی اصفهانی این دانشگاه دیدار کرد. در این بازدید دکتر عازمی معاون دانشجویی، دکتر رشیدی معاون اداری مالی، دکتر فتح الهی مدیر دفتر و مشاور رییس دانشگاه  و دکتر خزایی رییس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی حضور داشتند . گفتنی است  پروژه مجتمع خوابگاهی  پسران  حدود 95  درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .            

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس دانشگاه رازی (2مهرماه)  از پروژه  جدید مجتمع خوابگاهی پسرانه بلوک های (7،8،9)بازدید کرد و بر تسریع و تکمیل هرچه سریعتر پروژه تاکید نمود. وی  همچنین با دانشجویان خوابگاه شهید اشرفی اصفهانی این دانشگاه دیدار کرد.

در این بازدید دکتر عازمی معاون دانشجویی، دکتر رشیدی معاون اداری مالی، دکتر فتح الهی مدیر دفتر و مشاور رییس دانشگاه  و دکتر خزایی رییس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی حضور داشتند.

گفتنی است  پروژه مجتمع خوابگاهی  پسران  حدود 95  درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .