بدین وسیله به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه رازی لازم است برای ثبت نام غیر حضوری در روزهای 15 و 16 آبان ماه به سامانه گلستان دانشگاه رازی به نشانی ذیل مراجعه نمایند . golestan.razi.ac.ir   جهت دریافت راهنمای تکمیل ظرفیت کلیک کنید.

بدین وسیله به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه رازی لازم است برای ثبت نام غیر حضوری در روزهای 15 و 16 آبان ماه به سامانه گلستان دانشگاه رازی به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

golestan.razi.ac.ir

 

جهت دریافت راهنمای تکمیل ظرفیت کلیک کنید.