با توجه به اعلام نتایج آزمون سراسرس MSRT که در روز پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح اعلام می گردد و با هدف ایجاد فرصت برای آن دسته از دانشجویانی که در این آزمون نمره قبولی نیاورده اند مرکز زبان ثبت نام آزمون بسندگی RULPT را تا ساعت ۱۶ روز ۹۶/۰۸/۱۱ جهت رفاه حال این عزیزان تمدید می گردد. لذا دانشجویان شرکت کننده می توانند کارت ورود به جلسه را از روز جمعه ۹۶/۰۸/۱۲ تا ساعت ۱۲ ظهر می توانند از طریق سایت مرکز آزمون به آدرس RULPT.razi.ac.ir برای گرفتن کارت اقدام نمایند و آزمون راس ساعت ۱۵ در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان برگزار می گردد.
با توجه به اعلام نتایج آزمون سراسرس MSRT که در روز پنج شنبه ۹۶/۰۸/۱۱ راس ساعت ۱۰ صبح اعلام می گردد و با هدف ایجاد فرصت برای آن دسته از دانشجویانی که در این آزمون نمره قبولی نیاورده اند مرکز زبان ثبت نام آزمون بسندگی RULPT را تا ساعت ۱۶ روز ۹۶/۰۸/۱۱ جهت رفاه حال این عزیزان تمدید می گردد. لذا دانشجویان شرکت کننده می توانند کارت ورود به جلسه را از روز جمعه ۹۶/۰۸/۱۲ تا ساعت ۱۲ ظهر می توانند از طریق سایت مرکز آزمون به آدرس RULPT.razi.ac.ir برای گرفتن کارت اقدام نمایند و آزمون راس ساعت ۱۵ در محل کرمانشاه: باغ ابریشم: دانشگاه رازی: مجتمع کلاسی: مرکز زبان برگزار می گردد.